W Katowicach rusza 20. edycja programu „Mieszkanie za remont". Lista lokali

Mieszkanie za remont katowice 2023

Redakcja

9 maja 2023

„Mieszkanie za remont” to program, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W tej edycji dostępna jest lista 43 lokali mieszkalnych. Jakie mieszkania są do wyboru i jak aplikować o najem? Sprawdzamy

Lokale dostępne w 20. edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, al. Korfantego, ul. Mickiewicza, ul. Mariacka, ul. Mielęckiego), Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów), Koszutce (ul. Grażyńskiego) czy Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka).

W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 do 6353,76 , a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

- Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów - podkreśla naczelnik Betka.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.05.2023 r. do 19.05.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 22-31.05.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: http://bitly.pl/3zMOg

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

  • poniżej 8 m² 8 pkt
  • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
  • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
  • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

  • poniżej 16 m² 8 pkt
  • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
  • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
  • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

  • do 1 roku: 2 pkt
  • powyżej 1 roku: 5 pkt

powiązane artykuły:

Mieszkaniezaremontwkatowicach
Lokalne 2 sierpnia 2022

„Mieszkanie za remont” to program, który pozwala wynająć za niski czynsz lokal komunalny w zamia

mieszkania do remontu w Katowicach
Wiadomości 9 grudnia 2022

Katowice ogłaszają dziewiętnastą edycję programu „Mieszkanie za remont". Umożliwia on wynajęcie m

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.1µg/m3 PM2.5: 6.3µg/m3