Kolejna edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach. Jakie mieszkania są do wyboru?

mieszkania do remontu w Katowicach

Redakcja

9 grudnia, 2022

Katowice ogłaszają dziewiętnastą edycję programu „Mieszkanie za remont". Umożliwia on wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu.

W Katowicach udostępniona została lista 33 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

– W tej edycji programu mamy do wyboru 33 mieszkania o powierzchni od niespełna 20 m2 do ponad 77 m2. Stawka czynszu za 1 m2 waha się od 4,23 zł do 7,65 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg. 

Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. 3-go Maja, al. Korfantego, ul. Piotra Skargi, Warszawska, Kościuszki, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Batorego), Ligocie-Panewnikach (ul. Koszalińska, Piotrowicka, Grunwaldzka i Panewnicka), Zawodziu (ul. Reja) oraz Piotrowicach-Ochojcu (ul. Małachowskiego).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1338,44 do 3479,94 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, jak również samotnego ich wychowywania, legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności czy też posiadanie statusu osoby bezdomnej. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.12.2022 r. do 22.12.2022 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 2-16.01.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

Katowice zrealizowały już osiemnaście edycji „Mieszkania za remont”. Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań.


powiązane artykuły:

Mieszkaniezaremontwkatowicach
Lokalne 2 sierpnia, 2022

„Mieszkanie za remont” to program, który pozwala wynająć za niski czynsz lokal komunalny w zamia

Udostepniona zostala nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszlego najemce Fot M Malina
Lokalne 1 sierpnia, 2022

Program „Mieszkanie za remont” umożliwia wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za p

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.5µg/m3 PM2.5: 6.1µg/m3