Do Katowic wraca program "Mieszkanie za remont". Do wyboru 26 lokali

Udostepniona zostala nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszlego najemce Fot M Malina

Redakcja

1 sierpnia, 2022

Program „Mieszkanie za remont” umożliwia wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu. Po wygranej w sądzie – Katowice ogłaszają już osiemnastą jego edycję.

Udostępniona została nowa lista 26 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– „Mieszkanie za remont” to świetna okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców, jak również sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

W tej edycji programu mamy do wyboru 26 mieszkań o powierzchni od niespełna 23 m2 do ponad 77 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,75 zł do 7,11 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania - mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Dworcowa, Francuska, Kościuszki, Mikołowska, Drzymały, Kilińskiego), Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Bromboszcza, Bronisławy, Emerytalna, Koszalińska, Małachowskiego, Panewnicka, Piotrowicka, Zagrody), Janowie-Nikiszowcu (m.in. ul. Oswobodzenia), Zawodziu (m.in. ul. Reja), Piotrowicach-Ochojcu (m.in. ul. Jankego, Małachowskiego) oraz Załężu (m.in. ul. Gliwicka, Marcina).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe.

Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2007,66 zł do 5353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1338,44 zł do 3479,94 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

– Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, i na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności – podkreśla naczelnik Betka.

Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Katowice zrealizowały już siedemnaście edycji „Mieszkania za remont”. Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach liczba osób aplikujących była kilkunastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań.

- Niestety z uwagi na decyzję służb wojewody program „Mieszkanie za remont”, a także licytacje stawki czynszów były w ostatnich miesiącach zawieszone. Rozstrzygnięcia tej sprawy szukaliśmy w sądzie, który przychylił się do stanowiska miasta Katowice i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego – mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika wydziału komunikacji społecznej.

i dodaje, że służby wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25.04.2022 roku złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 22.06.2022 roku, ale w obszarze nie wpływającym na możliwość ponownego ogłoszenia konkursu „Mieszkanie za remont”, jak również ogłoszenia kolejnego przetargu na licytację stawek czynszów za lokale mieszkalne stanowiące własność miasta, o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

poniżej 8 m²                                    8 pkt

od 8 m²  do 9,99 m²                      6 pkt

od 10 m²  do 12 m²                       4 pkt

powyżej 12 m²                                2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

poniżej 16 m²                                  8 pkt

od 16 m²  do 19,99 m²                  6 pkt

od 20 m²  do 24 m²                       4 pkt

powyżej 24 m²                                2 pkt

 

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

do 1 roku:   2 pkt

powyżej 1 roku:    5 pkt

 

powiązane artykuły:

Mieszkaniezaremontwkatowicach
Lokalne 2 sierpnia, 2022

„Mieszkanie za remont” to program, który pozwala wynająć za niski czynsz lokal komunalny w zamia

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3