W Bytomiu trwają kontrole pieców. Co grozi za złamanie przepisów?

kontrola pieców w Bytomiu

Redakcja

12 stycznia, 2023

W Bytomiu trwają kontrole Straży Miejskiej i pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego, którzy sprawdzają czy stosowane przez bytomian urządzenia grzewcze spełniają wymogi uchwały antysmogowej. Od 1 stycznia nie mogą być już używane piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza.

Od 1 stycznia 2023 roku wszedł w życie kolejny etap obowiązywania uchwały antysmogowej w województwie śląskim, która zakazuje korzystania z pieców starszych niż 10 lat oraz nieposiadających tabliczki znamionowej.

W Bytomiu prowadzone są kontrole rutynowe, a także kontrole po interwencjach mieszkańców, którzy zgłaszali podejrzenie spalania odpadów lub innych niedozwolonych materiałów. 

Staramy się przede wszystkim jednak wyjaśniać mieszkańcom obowiązujące przepisy i edukować, natomiast mandaty są ostatecznością - mówi Wojciech Bryś, Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu. 
- Kontrole palenisk oraz urządzeń grzewczych, prowadzimy również na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Powietrza, który w momencie podwyższenia się stężenia zanieczyszczeń nakłada na gminę obowiązek wykonywania kontroli - dodaje Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska.

W myśl uchwały antysmogowej we wszystkich budynkach zakazane jest instalowanie kotłów o klasie niższej niż piąta.

Terminy wymiany urządzeń grzewczych niespełniających wymogów uchwały antysmogowej:

  • kotły z 2006 roku i starsze, lub bez tabliczki znamionowej należało wymienić do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
  • kotły od 2007 roku do 2012 roku należy wymienić do 31 grudnia 2023 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • kotły od 2013 roku do 31 sierpnia 2017 roku należy wymienić do 31 grudnia 2025 roku. Zgodnie z zapisami uchwały są to instalacje eksploatowane w okresie do 5 lat od daty ich produkcji,
  • instalacje spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 31 grudnia 2027 roku,
  • kominki, piece i inne instalacje, które wydzielają ciepło bądź wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika, należało wymienić do 31 grudnia 2022 roku. To oznacza wymianę na instalację spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, chyba że instalacja osiąga sprawność cieplną min. 80% lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Od 2022 roku, unikanie wymiany kotła wyprodukowanego przed 2007 rokiem, jest już wykroczeniem, za które grozi mandat. Straż Miejska może nałożyć na mieszkańca 500 złotych kary, sąd - do 5 tys. zł grzywny.

Istnieje możliwość dalszej eksploatacji kominka lub pieca kaflowego, jednak instalacja musi osiągać sprawność cieplną min. 80% lub być wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu. 


powiązane artykuły:

fot. SM Bytom
Wiadomości 25 listopada, 2022

Bytomscy strażnicy miejscy nałożyli mandat na mieszkańca Szombierek, który spalał w piecu niedozw

Straz
Wiadomości 28 listopada, 2022

Kolejny raz tlenek węgla okazał się być bardzo niebezpiecznym gazem. Trzy osoby (dorosły i dwójka

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3