Śląski pion Prokuratury Krajowej przeciwko tytoniowej mafii. Kolejny akt oskarżenia

1460x616 5

Redakcja

21 maja 2023

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi S. i 16 członkom zorganizowanej grupy przestępczej przemycającej tytoń.

Aż 17 osób usłyszało zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej tytuń. Śląski pion Prokuratury Krajowej sprawą zajmuje się już od dłuższego czasu. To siódmy akt oskarżenia, który trafił do sądu. Dotychczas prokurator Śląskiego pionu PZ PK oskarżył 66 osób. Postępowaniem objęto 126 podejrzanych, którym łącznic prokurator zarzucił popełnienie 324 przestępstw.

Prokurator zarzucił oskarżonym kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 i 3 kk oraz popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych polegających na uchylaniu się od ujawnienia przedmiotu i podstaw opodatkowania oraz narażania podatku na uszczuplenie w związku z przywozem z zagranicy wyrobu akcyzowego w postaci suszu tytoniowego, bez jego uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy oraz nielegalnego obrotu i produkcji suszu tytoniowego. Kolejne zarzuty dotyczą prania pieniędzy kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk.

- W toku śledztwa prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że oskarżeni sprowadzali do Polski susz tytoniowy przy wykorzystaniu fikcyjnych podmiotów i dokumentów w postaci międzynarodowych listów przewozowych CMR. Zgodnie z tymi zaświadczeniami susz tytoniowy transportowany był tranzytem przez Polskę do innych europejskich krajów, podczas gdy faktycznie wprowadzany był do Polski, a następnie bez znaków akcyzy sprzedawany nieuprawnionym podmiotom - informuje prokuratura krajowa.

Międzynarodowy zespół śledczy

W celu rozbicia zorganizowanej grupy, powstał międzynarodowy zespół śledczy JIT, w ramach którego władze Niemiec przekazały stronie polskiej materiały z czynności prowadzonych wobec szeregu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na ich terenie. - Dzięki tej współpracy prokurator ustalił, że oskarżeni w celu prania pieniędzy wykorzystywali podmioty gospodarcze zarejesrtowane na terenie Niemiec, Litwy i Bułgarii, które wcześniej zostały kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej. Na rachunki bankowe tych podmiotów członkowie grupy przyjęli środki finansowe w łącznej wysokości ponad 3 milionów euro oraz ponad 650 tysięcy złotych. Następnie środki te transferowali do firm zlokalizowanych na terenie Mołdawii, Polski i Bułgarii, celem zakupu susz tytoniowego, sprowadzanego następnie do Polski - dodaje prokuratura krajowa.

Na poczet przyszłych kar prokurator Śląskiego pionu PZ PK dokonał zabezpieczenia mienia 5 oskarżonych na łączną kwotę ponad 531 tysięcy złotych.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.0µg/m3 PM2.5: 8.1µg/m3