Rozpoczęły się prace rewitalizacyjne w Bobrku

rewitalizacja osiedla w Bobrku

Redakcja

17 marca, 2023

Ruszyły pierwsze roboty w ramach projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku. Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 7,6 mln zł i zakłada zagospodarowanie przestrzeni zabytkowego osiedla Nowej Kolonii Robotniczej, ul. Zabrzańskiej 126, ul. Konstytucji 31a i 38.

Na początek wyburzenia. Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu w rejonie Konstytucji i Zabrzańskiej, firma GIJO Kapsa Spółka Komandytowa, jest w trakcie uporządkowywania terenu po wyburzeniu liczącej około 90 mkw. oficyny przy ul. Konstytucji 31a.

- W dalszej kolejności działka zostanie zagospodarowana. Pojawią się tam m.in. nowe chodniki, ogrodzenia i zieleń. Całość zyska też nową infrastrukturę techniczną, na którą złoży się instalacja elektryczna, oświetlenie i monitoring - mówi Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Podobny zakres prac dotyczy terenu przy ul. Konstytucji 38, i Zabrzańskiej 126, gdzie lada chwila rozpocznie się wyburzanie zabudowań gospodarczych i oficyn o powierzchni około 100 mkw., a przestrzenie zyskają nowe, przyjazne oblicze. W ramach tej części projektu, prace mają się zakończyć do listopada.

Choć Nowa Kolonia Robotnicza ze swoją zwartą zabudową stanowi istotne kulturowe i architektoniczne dziedzictwo, trzeba pamiętać, że to wciąż osiedle mieszkaniowe. Dlatego tak ważne jest, by z jednej strony zachować unikatowy charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców osiedla.

-Przygotowując projekt zagospodarowania, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na polepszeniu jakości tej przestrzeni, która znajduje się pomiędzy budynkami. Wydzieliliśmy więc kwartały przestrzeni półprywatnych, w których pojawią się ławki, urządzenia dla dzieci i młodzieży oraz zieleń - mówi Bartosz Michalski, architekt, właściciel pracowni ABM Michalscy.

Powierzchnia rewitalizowanej Nowej Kolonii Robotniczej (ul. Żwirowa, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego) to ponad 33 tys. mkw.

Realizacja polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, w tym wykonanie nowych nawierzchni, terenów zielonych i małej architektury, wraz z niezbędnymi wyburzeniami obiektów budowlanych. Zagospodarowanie działek będzie polegać m.in. na demontażu istniejących nawierzchni, starych placów zabaw i budowie nowych chodników, obiektów małej architektury, wiat śmietnikowych oraz na nowych nasadzeniach i budowie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

powiązane artykuły:

Urząd Miasta Bytom
Lokalne 13 lutego, 2023

Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowy z firmami, które zrealizują projekt Rewitali

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.6µg/m3 PM2.5: 13.2µg/m3