Rewitalizacja Bobrka. Miasto podpisuje umowy z wykonawcami

Urząd Miasta Bytom

Katarzyna Kulyk

13 lutego, 2023

Miejski Zarząd Dróg i Mostów podpisał umowy z firmami, które zrealizują projekt Rewitalizacji obszaru w dzielnicy Bytomia. Rewitalizacja obejmuje Nową Kolonię Robotniczą.

W piątek 10 lutego MZDiM podpisał umowę z firmą Gijo Kapsa oraz General Development, którzy mają zająć się dwoma projektami. Pierwszy z nich obejmuje podobszar 8 przy ulicy Konstytucji 31a, Konstytucji 38 oraz ulicy Zabrzańskiej 126. W ramach prac wyburzona zostanie oficyna, a działka zostanie zagospodarowana na nowo. Pojawić się tam mają obiekty małej architektury, nowe chodniki, ogrodzenia oraz zieleń.

- W ramach tej części projektu, prace mają zakończyć się do listopada – informuje urząd Miasta Bytom

Drugi projekt obejmuje z kolei osiedle robotnicze, które jest wpisane do rejestru zabytków. Nowa Kolonia Robotnicza pochodzi z lat 1907-1922. Bardzo ważne jest by zachować unikatowy charakter zabudowy, a przy tym poprawić komfort życia tutejszych mieszkańców.

Rewitalizacja obejmować będzie 2,29 hektarów przy ulicy Żwirowej, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego. Podczas rewitalizacji wykonane zostaną nowe nawierzchnie, tereny zielone i mała architektura.

Wartość projektów to 7,6 mln zł, z czego 5,2 mln zł wynosi dofinansowanie ze środków UE.

powiązane artykuły:

fot. UM Bytom
Lokalne 18 stycznia, 2023

Obiekt przy ul. Parkowej 2 w Bytomiu doczeka się kompleksowej termomodernizacji, a koszt inwestyc

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3