Rowerowe patrole katowickiej Straży Miejskiej wyruszyły w miasto

Straz miejska w katowicach 2

Redakcja

29 maja 2024

Strażnicy miejscy rozpoczęli sezon rowerowy. W Katowicach od kilku lat taka forma patrolowania miasta jest z powodzeniem praktykowana. Głównym zadaniem patroli rowerowych jest monitorowanie osiedli, parków, dróg i tras rowerowych pod kątem występujących tam zagrożeń, utrudnień i niebezpieczeństw.

Mundurowi dzięki jednośladom mogą dotrzeć do miejsc, do których nie są w stanie dojechać samochodem. Będą informować i edukować mieszkańców, aby w pozytywny sposób przekazywać zasady bezpiecznego korzystania z miejskiej infrastruktury. Będą też egzekwować przepisy, gdy dojdzie do ich naruszenia

Skwery, parki, rynek – to tylko niektóre z miejsc, które są patrolowane na rowerach przez funkcjonariuszy straży miejskiej. Strażnicy na dwukołowcach robią to co zwykle- patrolują miasto i prowadzą kontrole. Mogą też łatwo dojechać w miejsca niedostępne dla samochodów, jednocześnie nie zanieczyszczając środowiska. Wykorzystywane są także jako forma działań prewencyjnych: strażnicy kontrolują ścieżki rowerowe z perspektywy ich użytkownika, wskazując zarządcom terenów miejsca, w których należy uzupełnić oznakowanie, naprawić nawierzchnię czy usunąć zarastającą drogę zieleń.

Porządek, parkowanie, pomoc potrzebującym

Strażnicy zwracają uwagę na osoby zakłócające spokój i porządek, zaśmiecające tereny publiczne, spożywające alkohol, potrzebujące pomocy, a także na właścicieli psów niezachowujących ostrożności przy ich wyprowadzaniu. Podejmują interwencję wobec kierowców, którzy parkują w miejscach, gdzie jest to zabronione lub parkujących w sposób, który zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego.

Stan ścieżek rowerowych
Strażnicy poruszają się też po ścieżkach rowerowych, gdzie zwracają uwagę na stan infrastruktury dróg dla rowerów. Każda zauważona nieprawidłowość mogąca mieć wpływ na bezpieczeństwo cyklistów będzie zgłaszana do zarządców tych miejsc.

powiązane artykuły:

Zniewazenie straznika miejskiego
Lokalne 11 kwietnia 2024

Funkcjonariusz publiczny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych jest objęty spe

Jak zostać strażnikiem miejskim
Lokalne 23 stycznia 2024

W częstochowskiej Straży Miejskiej trwa nabór w konkursie na stanowisko strażnik miejski.  Dokume

Img 6851
Lokalne 18 października 2023

Za złe parkowanie można zapłacić teraz... bezgotówkowo. Katowiccy strażnicy miejscy otrzymali do

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.3µg/m3 PM2.5: 12.0µg/m3