10 miesięcy prac społecznych za znieważenie funkcjonariusza. 63-latek opluł strażnika miejskiego

Zniewazenie straznika miejskiego

Redakcja

11 kwietnia 2024

Funkcjonariusz publiczny podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych jest objęty specjalną ochroną. Osoba, która znieważa, czy też narusza nietykalność cielesną strażników musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

W sierpniu ubiegłego roku w Katowicach na Rynku podczas podjętej interwencji, strażnicy chcieli wylegitymować mężczyznę, który dopuścił się spożywania alkoholu w miejscu publicznym. 

63- latek w trakcie trwania interwencji zachowywał się wulgarnie. Znieważył funkcjonariuszy słowami powszechnie uważanymi za obraźliwe. Mężczyzna nie reagował na żadne polecenia wydawane przez strażników, a jednego opluł, a następnie odepchną jego twarz ręką, czym naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Ponadto mężczyzna dopuścił się kierowania wobec strażników gróźb pozbawienia życia - relacjonuje katowicka straż miejska. 

Został ujęty i przekazany patrolowi policji. Jego sprawą najpierw zajęli się policjanci, a później sąd.

Mężczyzna został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach, został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności, polegających na wykonywaniu nieodpłatnie prac społecznych. Dodatkowo nałożono obowiązek zadośćuczynienia za doznanie krzywdy przez funkcjonariuszy zapłaty na rzecz poszkodowanych kwoty po 1000 zł.

Warto przypomnieć, że znieważenie funkcjonariusza publiczneg to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Naruszenie jego cielesnej nietykalności podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Czynna napaść może skończyć się nawet 10-letnim pobytem w więzieniu.

powiązane artykuły:

zdjęcie ilustracyjne
Lokalne 28 lutego 2024

Częstochowscy strażnicy miejscy ujęli 50-letniego mężczyznę, który szarpał się z innym mężczyzną

Miejski monitoring w bytomiu
Lokalne 14 lutego 2024

Około 170 kamer bytomskiego miejskiego monitoringu od stycznia jest pod ciągłą obserwacją strażni

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 15.9µg/m3 PM2.5: 14.1µg/m3