Rewitalizacja Szybu Krystyna w Bytomiu. Co przewiduje koncepcja?

Szyb krystyna

Redakcja

5 kwietnia 2024

Szyb Krystyna to jeden z najbardziej ikonicznych zabytków poprzemysłowych województwa śląskiego. Górujący nad Bytomiem obiekt z 1929 roku ma szansę na rewitalizację. Właściciel zabytku – firma Multi Polymers – złożył już wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych do zagospodarowania i zabezpieczenia szybu. Całkowity koszt rewitalizacji obiektu to około 23 mln zł.

– Szyb Krystyna, podobnie jak EC Szombierki to perły architektury przemysłowej. Szansą dla nich są właśnie środki unijne, których pozyskanie umożliwi nie tylko rewitalizację, ale również stworzenie nowych funkcji w tych zabytkowych obiektach – podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Co przewiduje koncepcja rewitalizacji Szybu Krystyna?

Zgodnie z koncepcją projektową, zaplanowano kompleksową adaptację 95-letniego modernistycznego budynku wpisanego do rejestru zabytków. Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania, remont obiektu oraz jego rozbudowę. Docelową rozbudowę zaplanowano w taki sposób, aby nowa kubatura nawiązywała do dawnej formy nadszybia.

– We wszystkich rejonach konstrukcja szybu zostanie poddana ocenie technicznej, oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Dodatkowo, prace obejmować będą m.in. remont dachu i wymianę okien – mówi Edward Bałdyga, prezes Multi Polymers, właściciel szybu Krystyna.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, przewidziane jest naprawa i przemurowanie uszkodzonej elewacji.

Docelowo Szyb Krystyna zostanie rozbudowany. Nowoprojektowana kubatura zostanie zrealizowana przy użyciu współczesnych środków. Użyte materiały i środki estetyczne nawiązywać będą swym charakterem do pierwotnych rozwiązań industrialnych.

- Projekt czerpie z estetyki industrialnych obiektów i w wyraźny sposób nawiązuje do oryginalnych elementów Szybu Krystyna takich jak np. profile głównej konstrukcji stalowej, szklane pustaki czy elementy żelbetowe. Nowe przestrzenie zostaną zrealizowane w oparciu o konstrukcję szkieletową, w sposób umożliwiający przyszłą swobodną rozbudowę budynku o kolejne etapy wskazane w koncepcji projektowej – mówi Przemo Łukasik, założyciel pracowni Medusagroup, twórca koncepcji zagospodarowania Szybu Krystyna. 
– Nasza koncepcja zakłada również obecność drugiego szybu. Chcemy, aby Szyb Krystyna wraz z sąsiednim Szybem Ewa wchodziły ze sobą w dialog, dlatego przestrzeń pomiędzy obiektami będzie wolna od barier – podkreśla Przemo Łukasik.

W nowoprojektowanej części budynku zaplanowano utworzenie powierzchni biurowych i usługowych. Oprócz tego, w szybie znajdą się przestrzenie wspólne. Na dachu nowego budynku w części północnej przewidziano otwarty zielony taras.

Tereny wokół szybu również przejdą metamorfozę

Rewitalizacja pokopalnianego terenu wokół szybu obejmie rekultywację i transformację poprzemysłowego terenu o powierzchni 1 ha. Na rewitalizowanym terenie pojawi się nowa zieleń, ławki i miejsca odpoczynku. Projekt zakłada także rozwiązania proekologiczne – stworzenie systemu zarządzania wodą deszczową czy zielonych tarasów na dachach.

Całość projektu ma na celu przywrócenie Szybu Krystyna do życia jako nowoczesnego obiektu użyteczności publicznej, ale także zachowanie i ochronę dziedzictwa przemysłowego, jakim jest ten historyczny wyjątkowy obiekt.

Wartość inwestycji to blisko 23 mln zł

Rewitalizacja szybu Krystyna i terenów wokół dawnego szybu KWK Szombierki będzie łącznie kosztowała 22 mln 762 tys. zł, z czego inwestor zawnioskował o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach „Działania 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw (FE SL 2021–2027)”, na kwotę 15 mln 546 tys. zł.

powiązane artykuły:

Nastawnia bramowa
Lokalne 2 kwietnia 2024

Spółka PKP PLK podpisała umowę na wykonanie prac remontowych w nastawni. Zgodnie z umową,

Mural bytom konkurs
Lokalne 27 marca 2024

W tym roku mija 770 lat od nadania Bytomiowi praw miejskich. Z tej okazji miasto ogłasza konkurs

Bytomskie mieszkania
Lokalne 12 marca 2024

Bytomskie Mieszkania starają się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości pona

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3