Przejazd z rowerem w pociągach Kolei Śląskich

Przewóz roweru koleje śląskie

Redakcja

10 maja, 2023

Temperatura za oknami sprzyja częstszym wycieczkom rowerowym, dlatego wielu pasażerów chce zabrać w podróż pociągiem także rower. Warto w tym miejscu przypomnieć, jakie regulacje obowiązują w tej kwestii w taborze Kolei Śląskich.

Przewóz roweru w pociągach Kolei Śląskich jest odpłatny. W związku z tym, że przewoźnik nie posiada systemu rezerwacji miejsc, nie można wcześniej zgłaszać chęci przewozu roweru. W taborze Kolei Śląskich istnieje miejsce na przewóz od 3 do 8 rowerów.

O przewozie większej liczby rowerów decyduje drużyna konduktorska pod warunkiem, że nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego ustawienie w pociągu (np. w przypadku dużej frekwencji podróżnych). Podróżny może przewieźć jeden niezłożony i nieopakowany rower, w tym rower trójkołowy. Przewóz roweru w pociągach KŚ nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu. Rower powinien być przewożony w pociągu w części przystosowanej do przewozu rowerów lub w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym. Przewóz odbywa się pod nadzorem podróżnego.

W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru, z wyłączeniem pojazdów do tego przeznaczonych (np. Cyklobus, autobus z bagażnikiem rowerowym, pojazdy niskopodłogowe, w których rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe). Pasażer za przejazd z rowerem obowiązany jest do uiszczenia opłaty za przejazd oraz opłaty za przewóz roweru, zgodnie z Cennikiem (C-KŚ) – Dział IV Taryfy przewozowej (TP-KŚ). Odprawy osób podróżujących z rowerem dokonuje się w trakcie kontroli bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu. W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w ww. Cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

  • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
  • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.

Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

Zestawienie liczby miejsc do przymocowania roweru w poszczególnych typach pojazdów można znaleźć w poniższej tabeli:

cennik koleje śląskie

W przypadku odmowy zapłacenia należności za przewóz roweru, personel pokładowy nalicza opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy, określoną w w/w. cenniku (C-KŚ), Rozdział 9 – Opłaty dodatkowe.

Na odpłatny przewóz roweru wydaje się:

  • bilet jednorazowy za przewóz roweru pod opieką podróżnego – łącznie lub do okazanego biletu na przejazd. Bilet jest ważny z biletem na przejazd, do którego został wydany,
  • bilet sieciowy miesięczny za przewóz roweru pod opieką podróżnego – ważny
    w pociągach uruchamianych przez przewoźnika KŚ – wystawiany imiennie dla osoby, która zamierza przewozić rower.
  • Bezpłatnie można przewieźć jeden złożony i opakowany rower.

powiązane artykuły:

Rowerowe szlaki czyli kolejowa majówka Trzy trasy które zachwycą Was w długi weekend
Turystyka 11 kwietnia, 2023

Majówka na rowerze? Warto połączyć ekologiczne z przyjemnym, wsiąść w transport kolejowy, zabrać

przewożenie roweru w pociągach kolei śląskich
Turystyka 16 stycznia, 2023

Wiosna tuż tuż, a więc czas odkurzyć rowery, nasmarować łańcuchy, napompować opony! Pamiętajcie,

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.4µg/m3 PM2.5: 10.6µg/m3