Park Śląski zdobył fundusze na projekt „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”

Zielone projekty w parku slaskim

Redakcja

7 maja 2024

Zawarto umowę na dofinansowanie zadania pn. „EKOPARK zielona perła Śląska – podróż do bioróżnorodności”. Projekt dotyczy ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej.

– Na początku zadbaliśmy o aspekt infrastrukturalny, czyli to, co było piętą achillesową parku. Te wszystkie inwestycje zostały rozkręcone, ale też trzeba zadbać o warstwę biologiczną i teraz na to zostanie przeznaczonych 160 milionów. W najbliższych latach ta warstwa biologiczna odżyje, zostanie postawiona na właściwe tory i będzie też edukowała kolejne pokolenia – mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Projekt będzie realizowany poprzez wdrożenie działań z zakresu ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności w tym ekosystemu leśnego i wodnego, przebudowę jednego z obiektów parkowych na Parkowe Centrum Bioróżnorodności wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, przeprowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnej zwiększającej poziom świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu zakłada się:

 • przygotowanie dokumentacji dla obszarów cennych przyrodniczych pod kątem objęcia ich ochroną,
 • inwentaryzację inwazyjnych gatunków obcych,
 • inwentaryzację drzew w Parku oraz ich analiza pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dla gości odwiedzających Park,
 • inwentaryzację korytarzy ekologicznych w Parku,
 • renaturyzację podłoża koryta Cieku Michałkowickiego II na odcinku pomiędzy Żyrafą a Śląskim Wesołym Miasteczkiem,
 • budowę zimowisk dla płazów,
 • rewitalizację „Alpinarium”,
 • instalację budek lęgowych,
 • osłabienie populacji gatunków inwazyjnych,
 • renaturyzację wybranych zbiorników wodnych,
 • budowę wieży do birdwartchingu,
 • budowę Parkowego Centrum Bioróżnorodności
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej Edukacja o Bioróżnorodności”

W celu stworzenia dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji o bioróżnorodności i osobistego jej doświadczenia przeprowadzone zostaną terenowe warsztaty przyrodnicze, podczas których uczestnicy odkryją sekrety parkowej fauny i flory, w ciekawy i aktywny sposób zdobędą nową wiedzę, nauczą się obserwować, szanować i doceniać otaczający nas świat przyrody.

Edukacja w szkołach i przedszkolach z woj. śląskiego ma być integralną częścią edukacji terenowej, a także sposobem dotarcia do dzieci i młodzieży, które nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach terenowych. Jednocześnie zadaniem edukacji wyjazdowej ma być zwiększenie świadomości młodszych pokoleń na temat ochrony przyrody.

Cały cykl zajęć edukacyjnych ma szczególnie obejmować tematy związane z identyfikacją gatunków roślin i zwierząt, ochroną siedlisk czy tworzeniem ogrodów przyjaznych dla przyrody.

Organizacja wydarzeń edukacyjnych w Parku Śląskim w ramach projektu „Edukacja o Bioróżnorodności”

Promowanie projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim:

 • organizacja konkursów dla szkół i organizacji związanych z ochroną środowiska,
  aby zachęcić do działań na rzecz bioróżnorodności,
 • organizacja festynów, szkoleń, warsztatów, koncertów, jarmarków na terenie Parku Śląskiego.

Te i wiele innych działań mogą pomóc w rozwoju części edukacyjnej projektu bioróżnorodności w Parku Śląskim, podnoszeniu powszechnej świadomości ekologicznej i promowaniu Parku Śląskiego jako miejsca przyrodniczo zróżnicowanego, bogatego i cennego oraz zwiększeniu świadomości na temat jego znaczenia dla ekosystemów i ludzi.

– Projekt „EKOPARK zielona perła Śląska - podróż do bioróżnorodności” jest dla nas nie tylko inwestycją w przyrodę, ale i przyszłość edukacji ekologicznej w regionie. Dzięki temu programowi Park Śląski stanie się nie tylko miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla lokalnej fauny i flory, ale również dynamicznym centrum nauki i świadomości ekologicznej, otwierającym drzwi do zrozumienia i docenienia bioróżnorodności tego obszaru – mówi Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego.

Program realizowany jest w ramach środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.14. „Ochrona przyrody i bioróżnorodność – tryb niekonkurencyjny”.

Termin realizacji: 17.04.2024 – 31.12.2029 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 159 990 412,10 zł w tym wartość dofinansowania ze środków UE 112 539 999,31 zł.

powiązane artykuły:

Inwestycje w parku slaskim
Wiadomości 6 maja 2024

Ponad pół miliarda złotych przeznaczonych na realizację ponad 100 projektów. Ostatnie pię

Cztery Pory w Parku Slaskim
Lokalne 19 marca 2024

Tematem tegorocznej edycji są cztery pory roku w Parku Śląskim. Co zrobić, aby wziąć udzi

Restauracja Kamienny Kasztel
Lokalne 7 marca 2024

Słynna restauracja Kamienny Kasztel znajdująca się w Parku Śląskim parę lat temu została

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.5µg/m3