Numer działki - jak go znaleźć na mapie?

Numer dzialki jak go ustalic

Redakcja

12 lipca, 2022

Na ustaleniu numeru działki może nam zależeć w różnych przypadkach, a najczęściej wtedy, gdy jesteśmy zainteresowani jej kupnem i chcemy uzyskać wgląd do księgi wieczystej. Jak zatem ustalić numer działki? Czym różni się od identyfikatora? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Numer ewidencyjny działki a jej identyfikator

Numer ewidencyjny działki to oznaczenie, które stanowi liczbę naturalną, np. 1, 2, 3 itd. Jest ona unikalna w danym obrębie, a w przypadku podziału działek zyskuje formę ułamka, np. działka do numerze 3 zostaje podzielona na dwie działki o numerach 3/1 oraz 3/2. Zupełnie inaczej wygląda identyfikator działki, który jest ciągiem znaków zbudowanym według schematu WWPPGG_R.XXXX.NR. Umożliwia on jednoznaczne zidentyfikowanie działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego (wsi), jednostki ewidencyjnej (gminy), a także powiatu i województwa

Jak ustalić numer działki?

Warto mieć świadomość, że numer działki można ustalić na kilka sposobów. Najprostszym, a zarazem najwygodniejszym jest skorzystanie z internetowej mapy, która jest dostępna na stronie  Geoportal360.pl.  Funkcjonalność portalu pozwala wyszukać konkretną działkę zarówno po jej adresie, jak i poprzez ręczne wskazanie jej na interaktywnej mapie. Po wybraniu działki otrzymujemy nie tylko jej numer, czy identyfikator, ale również informacje dotyczące jej powierzchni. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest to nie tylko szybkie i wygodne, ale również całkowicie bezpłatne. Inną możliwością ustalenia numeru działki jest zwrócenie się z tą sprawą do właściwego urzędu (np. starostwa powiatowego), czy sądu.

Do czego może być potrzebny numer działki?

W jakim celu może być nam potrzebny numer działki, której nie jesteśmy właścicielem? Przede wszystkim w celu uzyskania informacji na jej temat, gdy jesteśmy zainteresowani jej zakupem. Warto bowiem mieć świadomość, że posiadając numer działki można bez problemu uzyskać wgląd do jej księgi wieczystej. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności należy oczywiście ustalić numer księgi wieczystej, co jest możliwe dzięki skorzystaniu z internetowej wyszukiwarki, np. Ksiegiwieczyste.pl. Posiadając numer danej działki oraz wnosząc drobną opłatę pozwala ona uzyskać numer księgi wieczystej. Dysponując nim można bez żadnych ograniczeń oraz opłat uzyskać wgląd do treści księgi wieczystej, ponieważ zgodnie z polskim prawem dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny.

W jakich sytuacjach warto zweryfikować księgę wieczystą działki? Przede wszystkim wtedy, gdy jesteśmy zainteresowani jej kupnem lub jesteśmy stroną postępowania spadkowego, którego dana działka jest przedmiotem. W księdze wieczystej znajdują się informacje o ewentualnej hipotece, czy dotychczasowych właścicielach działki oraz ich udziałach. Polskie prawo stanowi natomiast, że informacje, które znajdują się w księdze wieczystej są wiążące.

Podsumowując należy stwierdzić, że ustalenie numeru działki jest podstawą do uzyskania szczegółowych informacji na jej temat. Nie jest to szczególnie trudne, a pierwszym krokiem jest wykorzystanie mapy na Geoportal360.pl.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 17.0µg/m3