Miasto Częstochowa pokryje straty finansowe szpitala

Old dsc 1502 1

Redakcja

28 kwietnia, 2023

Rada Miasta Częstochowy zdecydowała o pokryciu ubiegłorocznej straty netto Miejskiego Szpitala Zespolonego za 2022 r. w kwocie ponad 14,5 mln zł. Brak wsparcia ze strony samorządu oznaczałby problemy w funkcjonowaniu szpitala i groził obniżeniem poziomu zabezpieczenia medycznego mieszkańców Częstochowy oraz subregionu.

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie osiągnął w 2022 r. przychody w kwocie 147,9 mln zł, natomiast łączne koszty działalności wyniosły ponad 168,6 mln zł. Wynik finansowy z działalności gospodarczej szpitala zamknął się więc stratą w kwocie ponad 20,8 mln zł, co zostało potwierdzone w badaniu rocznego sprawozdania finansowego szpitala przez biegłego rewidenta.
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący zakład opieki zdrowotnej może pokryć jego stratę za rok obrotowy pomniejszoną o koszty amortyzacji, które w miejskim szpitalu wyniosły w 2022 r. wyniosły blisko 6,3 mln zł, zatem wysokość straty do pokrycia przez miasto wynosi ostatecznie 14 mln 544 tys. zł.
Ze sprawozdania za 2022 rok wynika, że na koniec roku wartość kapitału (funduszu) własnego szpitala wynosiła minus 94,7 mln zł, więc Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie nie może pokryć straty we własnym zakresie, w sposób określony w art. 57 ustawy o działalności leczniczej, czyli z funduszu zakładu.

Do niedawna samorząd miał obowiązek pokrywania straty szpitala i samorząd Częstochowy czynił to już w przeszłości, ponieważ Miejski Szpital Zespolony, tak jak wiele innych szpitali (nie tylko powiatowych, ale i wojewódzkich) od lat zmaga się z niedofinansowaniem i niedoszacowaniem kontraktu na świadczenia medyczne ze strony NFZ. Ostatnio problemem jest także wzrost kosztów działalności, w tym wydatków związanych z obowiązkową regulacją wynagrodzeń, na którą NFZ nie przekazuje środków zabezpieczających w 100% kwotę podwyżek.
Po nowelizacji w 2021 r. m.in. ustawy o działalności leczniczej zapis o pokryciu straty przez organ prowadzący nie ma już charakteru obligatoryjnego, jednak brak pomocy ze strony miasta uniemożliwiłby regulowanie przez szpital bieżących zobowiązań, czego efektem byłoby ograniczenie zakresu i jakości usług leczniczych. Środki zostaną przekazane szpitalowi w kilku transzach.


powiązane artykuły:

65705
Lokalne 20 kwietnia, 2023

W związku z zaplanowanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie pracami drogowymi na u

Piętrowy autobus w czestochowie
Lokalne 18 kwietnia, 2023

Weekendowa przejażdżka „londyńczykiem” to atrakcja turystyczna w Częstochowie. Angielski, piętrow

Przebudowa dk91
Lokalne 14 kwietnia, 2023

Widać postępy w budowie trzech głównych obiektów mostowych na DK-91 w Częstochowi

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.4µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3