Przebudowa DK 91 w Częstochowie. Na jakim etapie są prace?

Przebudowa dk91

Redakcja

14 kwietnia 2023

Widać postępy w budowie trzech głównych obiektów mostowych na DK-91 w Częstochowie. Od strony alei Jana Pawła II położony jest już asfalt, betonowana też była wschodnia nitka nowej estakady na Rakowie.

Główne odcinki prac wizytował ponownie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, któremu postępy robót relacjonowali przedstawiciele konsorcjum wykonawczego NDI oraz Miejskiego Zarządu Dróg. Prezydent sprawdzał m.in. stan prac przy budowie nowych obiektów na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego z ul Legionów, Krakowską/Rejtana oraz aleją Pokoju, gdzie powstaną bezkolizyjne skrzyżowania. Był także na odcinku od strony alei Jana Pawła II, gdzie już na obu nitkach zaawansowane jest układanie warstwy bitumicznej.
Otwarcie fragmentu trasy do Galerii Jurajskiej (nitka zachodnia) może jednak nastąpić dopiero po zakończeniu prac związanych z przejściem pod trasą w ul. Wesołej (gdzie ekipy wykonawcy mają jeszcze sporo roboty), a także po finalizacji procedury odbioru prac przez wojewódzkie służby nadzoru budowlanego.

przebudowa dk 91


Zaawansowanie prac na DK-91 - „Przebudowie alei Wojska Polskiego” (stan na 13 kwietnia):

- na odcinku I od strony al. Jana Pawła II wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego, ułożono krawężniki betonowe metodą ślizgową (wykonane na mokro na budowie), rozpoczęto wbudowanie podbudowy bitumicznej na jezdni wschodniej i zachodniej. W tym tygodniu roboty związane z układaniem mieszanki mineralno–bitumicznej są kontynuowane;

- przejście podziemne PP1 (przy ul. Wesołej) – zakończono roboty przy konstrukcji ramowej, trwają przygotowania do budowy skrzydełek oraz płyt przejściowych;

- estakada przy ul. Legionów – zakończono roboty betoniarskie przy przyczółkach i podporach pośrednich; wybudowano podpory tymczasowe dla deskowania i robót betoniarskich dla płyty pomostu, trwa budowa deskowania i montaż zbrojenia;

- przejście podziemne PP2 (przy ul. Papierowej) – zakończono roboty przy konstrukcji ramowej, trwają przygotowania do budowy skrzydełek;

- most nad rzeką Wartą – zakończono roboty betoniarskie na obiektach łącznic; wstępnie zamontowano dźwigary żelbetowe, trwają roboty na obiektach ciągu głównego;

- kładka nad rzeką Wartą – zakończono roboty betoniarskie, wstępnie zamontowano dźwigary żelbetowe;

- estakada nad ulicami Krakowską i Rejtana – zakończono roboty betoniarskie przyczółków, trwa przygotowanie do montażu ustroju nośnego;

- obiekt nad ul. Bór/Bardowskiego – zakończono roboty fundamentowe, rozpoczęto montaż zbrojenia obiektu ramowego;

- kładka dla pieszych przy ul. Stromej – rozpoczęto budowę podpór obiektu po stronie zachodniej;

- estakada przy alei Pokoju – zamontowano ustrój nośny stalowy, przygotowano deskowanie i zbrojenie płyty zespolonej na nitce wschodniej. W środę po południu odbywało się betonowanie płyty; trwa też przygotowanie deskowania i zbrojenia na nitce zachodniej;

- przejście podziemne przy ul. Brzozowej – rozpoczęto budowę części dennej przejścia;

- kładka dla pieszych przy ul. Mireckiego – rozpoczęto budowę podpór kładki;

- na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bohaterów Katynia trwa budowa odwodnienia oraz przebudowa kolidujących urządzeń podziemnych;

- na odcinku I (od strony alei Jana Pawła II) oraz na wysokości Błeszna wykonano fundamenty ekranów dźwiękochłonnych oraz zamontowano na nich słupy dla montażu paneli ochronnych.

powiązane artykuły:

Naprawy dróg w częstochowie
Lokalne 7 kwietnia 2023

Po Świętach Wielkanocnych zaczną się naprawy nawierzchni dróg w różnych puntach Częstocho

Częstochowa prace drogowe
Lokalne 28 marca 2023

W ramach przebudowy i rozbudowy DK-46 zostają wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Za

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3