Metamorfoza Warszawskiej w Katowicach. Jakie wykonywane są prace?

Prace na ul warszawskiej

Redakcja

24 lutego, 2023

Trwają prace związane z metamorfozą ul. Warszawskiej w Katowicach.  Zanim rozpocznie się na niej wiosenne nasadzanie konieczne są działania, których po zakończeniu inwestycji nie będzie widać gołym okiem. Obecnie wykonane są prace związane z kanalizacją, podłączeniami elektrycznymi oraz podbudowa dla chodników i klombów. 

Prace na ul. Warszawskiej podzielone są na kilka etapów. Na odcinku od ul. Dyrekcyjnej do ul. Mielęckiego, zarówno po stronie południowej, jak i północnej wykonano kanalizacje kablowe pod oświetlenie i zamontowano doświetlacze piwniczne, które służą do doprowadzania naturalnego światła do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Wykonano także korytowanie w miejscach gdzie będą znajdowały się klomby. Wykonana została podbudowa z kruszywa pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Podłączono część słupów trakcji tramwajowej do nowych sieci elektrycznych prowadzonych w korytarzach podziemnych. Znajdujące się tam dotychczas słupy zostały wymienione na nowe. W najbliższym czasie planowany jest dalszy montaż doświetlaczy, podłączanie kolejnych słupów trakcyjnych i wykonanie fundamentów pod obramowania klombów.

Na odcinku od ul. Mielęckiego do ul. Francuskiej po stronie południowej zakończyły się roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wykonano korytowanie pod warstwy konstrukcyjne przebudowywanej ulicy. Wykonano odwodnienie szczelinowe i wpusty wraz z przyłączeniem ich do kanalizacji. W najbliższym czasie planowany jest montaż doświetlaczy piwnicznych po stronie północnej oraz kontynuowanie wymiany starych słupów sieci trakcji tramwajowej na nowe. Wykonywane będą również fundamenty pod obramowanie klombów i montaż doświetlaczy. Jednym z ostatnich etapów prac będą nasadzenia, które rozpoczną się wiosną. Zakończenie prac przewidziano na połowę roku.

- Zieleń w miastach jest elementem bardzo oczekiwanym przez mieszkańców. Nie tylko poprawia ogólne samopoczucie osób, które będą tamtędy przechodzić, ale przede wszystkim wpływa pozytywnie na nasz klimat – wyłapuje niekorzystny dwutlenek węgla i w zamian produkuje tlen. Dodatkowo większa ilość zieleni obniża odczuwalną temperaturę, przez co latem nie tworzą się tzw. wyspy ciepła. Takie miejsca są także siedliskiem dla małych zwierząt i owadów, przez co zachowana jest stabilność ekosystemu – podkreśla znaczenie przebudowy Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Ulica Warszawska ma mieć charakter bulwaru. Oprócz efektów ekologicznych jej ostateczny wygląd ma nawiązywać do historycznych rozwiązań zazielenienia tej przestrzeni z przełomu XIX i XX wieku. W związku z tym przestrzeń dla pieszych będzie szersza niż dotychczas, pojawi się duża ilość zieleni, a także mała architektura. Rośliny będą posadzone w podwyższonych klombach, aby zapewnić ich prawidłowy rozwój w warunkach śródmiejskich. Łącznie pojawią się tu 33 drzewa wysokie, 37 drzew kolumnowych oraz ponad 2,5 tys. sztuk krzewów, 2,7 tys. bylin i traw oraz blisko 200 pnączy.

powiązane artykuły:

R Kaźmierczak
Wiadomości 6 lutego, 2023

Mieszkańcy miasta Katowice już niedługo zyskają całkiem nowe miejsca do spędzania czasu na świeży

KTBS realizuje przyjeta w zeszlym roku zielona strategie Fot KAW
#EkoSilesia 14 października, 2022

Zazielenianie Katowic trwa. Postępują prace nad metamorfozą ulicy Warszawskiej, z kolei Katowickie T

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.2µg/m3 PM2.5: 29.2µg/m3