Klauzula sumienia? Nie obowiązuje, gdy chodzi o zdrowie lub życie. Nowe przepisy dotyczące aborcji

klauzula sumienia a aborcja

Redakcja

13 czerwca 2024

Prawo w Polsce pozwala przerwać ciążę, jeśli jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Szpital, który podpisał umowę z NFZ, ma obowiązek wykonać to świadczenie – nawet jeśli lekarz powołuje się na klauzulę sumienia.

30 maja weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki niemu zabiegi przerywania ciąży (w przypadkach, na które prawo pozwala) będą rzeczywiście dostępne i wykonywane. Jest to kolejny element pakietu „Świadoma, bezpieczna ja”.

„Prawo ma być w Polsce przestrzegane, a kobieta ma być bezpieczna. Również lekarz, który ratuje jej zdrowie i życie musi mieć poczucie bezpieczeństwa” – Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

Szpital nie zastosuje klauzuli sumienia

Szpitale, które mają umowę z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, powinny wykonywać zabiegi zakończenia ciąży. W praktyce często uchylały się od tego obowiązku. Nowe przepisy uszczelniają to prawo. Klauzula sumienia nie zwalnia już szpitala z obowiązku zapewnienia takich świadczeń. Dyrektor szpitala musi zorganizować pracę tak, aby przynajmniej jeden z lekarzy mógł wykonać zabieg, który ratuje życie lub zdrowie kobiety.

Kary

Szpitale, które nie będą wywiązywały się z realizacji tych świadczeń gwarantowanych, mogą otrzymać karę - do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy. NFZ może również rozwiązać z nimi umowę (w części albo w całości) – bez zachowania okresu wypowiedzenia. Sankcje będą zależały od stopnia naruszenia umowy. Szpital straci kontrakt na leczenie w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety.

Klauzula sumienia

Lekarz może z niej skorzystać, ale z zastrzeżeniem. Ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej zawsze, gdy zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Klauzula sumienia nie może być stosowana, gdy życie kobiety ciężarnej jest zagrożone – niezależnie od zaawansowania (wieku) ciąży. W pozostałych przypadkach klauzula sumienia może być stosowana – pod warunkiem, że zwłoka nie spowoduje pogorszenia stanu zdrowia kobiety ciężarnej.

powiązane artykuły:

Kandydatkiko
Lokalne 8 marca 2024

Kandydatki Koalicji Obywatelskiej z województwa śląskiego krytykują marszałka Szymona Hołownię i

Dtusk
Lokalne 17 października 2022

Donald Tusk, podobnie jak Jarosław Kaczyński, jeździ po kraju i prowadzi kampanię (przed)wyborczą. T

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.4µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3