Katowice wprowadzą edukację klimatyczną do szkół

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach

Redakcja

29 grudnia 2022

Edukacja klimatyczna w katowickich szkołach. Wcześniej jednak powołany przez Prezydenta Miasta zespół, składający się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli miasta, opracuje autorski program pilotażowy.

Program ma na celu wieloaspektowe oddziaływanie w czterech obszarach tematycznych: bioróżnorodności, wpływie człowieka na zmiany klimatu, zrównoważonej konsumpcji i transformacji energetycznej. Prace nad jego szczegółami trwają. Zespół składający się z nauczycieli akademickich, szkolnych i przedstawicieli urzędu oraz Rady Miasta Katowice, zebrał kilkadziesiąt pomysłów na wprowadzenie edukacji klimatycznej do programu nauczania w klasach siódmych przy okazji nauczania innych przedmiotów.

- Edukacja klimatyczna jest częścią edukacji ekologicznej, wychodzi ona jednak poza pojęcia ochrony środowiska i nauki postaw prośrodowiskowych. Skupia się przede wszystkim na tematyce ochrony klimatu, wpływie czynników naturalnych i działalności człowieka na jego zmiany, możliwościach przystosowania się do tych zmian oraz na skutkach globalnego ocieplenia. Pomaga młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerza wiedzę, umiejętności i rozwija postawy potrzebne do skutecznego działania i odpowiedzi na globalne wyzwania – tłumaczy Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Program realizowany będzie pilotażowo od września 2023 roku w trzech katowickich szkołach podstawowych i obejmował będzie uczniów klas siódmych. Dodatkowo uzupełni go oferta zajęć praktycznych zaproponowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach, między innymi będą to warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

- Należy podkreślić, że program będzie zawierał gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą projektów, gdyż tylko takie zdobywanie wiedzy przynosi oczekiwane efekty – dodaje Grażyna Burek, zastępca naczelnika wydziału edukacji i sportu.

Nauczyciele szkolni i akademiccy mieli już okazję wymienić poglądy i pomysły dotyczące edukacji klimatycznej podczas drugiego dnia Kongresu Edukacyjnego „SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE” organizowanego dzięki współpracy z UNICEF-em, który odbył się 1 grudnia 2022 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez Uniwersytet Otwarty UŚ oraz miasto Katowice. Podczas kongresu odbywały się również warsztaty poświęcone edukacji klimatycznej skierowane do szerokiego grona nauczycieli, w tym nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz polonistów, historyków, biologów, matematyków, fizyków, chemików, nauczycieli sztuki, etyki, filozofii, religii, a także psychologów i pedagogów.


powiązane artykuły:

nowa droga rowerowa w Katowicach
Wiadomości 27 grudnia 2022

Wybrano wykonawcę, który zrealizuje kolejną drogę rowerową w Katowicach. To około 700-metrowy odc

budowa velostrady z Katowic do Mysłowic
Wiadomości 22 grudnia 2022

20 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy miastem Katowice a Górnośląsko-Zagłębiowską M

Katowice w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
Wiadomości 18 grudnia 2022

Rada Miasta Katowice głosami 28 radnych przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie udziału Mia

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3