Katowice z dotacjami na budowę velostrady do Mysłowic

fot. Sławomir Rybok

Redakcja

22 grudnia, 2022

20 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy miastem Katowice a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla velostrady na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej oraz nabycie nieruchomości pod kolejny etap velostrady od ul. Kolistej do granicy z miastem Mysłowice.

Łączna długość velostrady Katowice-Mysłowice to ok. 9,0 km. Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach – w Brynowie, będzie biegła w śladzie nieczynnej linii kolejowej, wzdłuż Doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego.

– Połączenie Katowice-Mysłowice jest realizowane etapowo. W pierwszym etapie Katowice, przy finansowym udziale GZM, wybudują połączenie rowerowe o długości ok. 4 km na odcinku pomiędzy Brynowem, od przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta do ul. Kolistej w śladzie zlikwidowanej linii kolejowej i będzie miała parametry velostrady. Ta część inwestycji zostanie zrealizowana w przyszłym roku – mówi Paweł Sucheta, zastępca naczelnika Wydziału Transportu
W drugim etapie planowana jest realizacja przedłużenia velostrady w kierunku Mysłowic - dodaje naczelnik.

Łączna kwota przyznanych dotacji to nieco ponad 930 tys. zł. Z tej kwoty 253 tys. zostanie przeznaczone na sfinansowanie opracowywanej dokumentacji projektowej dla odcinka łączącego ul. Huberta z ul. Kolistą. Natomiast prawie 677 tys. wykorzystane zostanie do nabycia nieruchomości od Spółki Maczki Bór S.A. niezbędnych do poprowadzenia velostrady od ul. Kolistej do granicy z Mysłowicami. Odcinek ten, w większości również będzie przebiegać w śladzie nieczynnej linii kolejowej.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powstanie łącznie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Oprócz dróg w relacjach Katowice-Mysłowice oraz Katowice-Sosnowiec planowane są również velostrady: Katowice – Gliwice, Katowice – Tychy, Katowice – Piekary Śląskie, Bytom – Tarnowskie Góry, Katowice – Sosnowiec – Mysłowice, Sosnowiec – Będzin – Czeladź – Dąbrowa Górnicza.

powiązane artykuły:

Sciezki rowerowe2022 5
Wiadomości 4 czerwca, 2022

Podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia budowy szybkich dróg rowerowych czyli velostrad na tere

Stacja rowerowa MDA fot Slawomir Rybok
Lokalne 3 kwietnia, 2022

Budowa dwóch velostrad łączących Katowice z Mysłowicami i Sosnowcem coraz bliżej. Miasto Katowice ws

Kolej piaskowa Fot UMK
Lokalne 28 lipca, 2021

Urząd Miasta Katowice ogłosił przetarg na wykonanie projektu velostrady, która połączy Giszowiec z o

Bicycle 362171 1280
Lokalne 8 października, 2020

Koncepcję szybkiej drogi dla rowerów przygotowuje firma doradczo - inżynierska LPW z Katowic. Velost

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Słaba jakość powietrza!

PM10: 66.1µg/m3 PM2.5: 59.4µg/m3