Velostrada w GZM połączy Dąbrowę z Katowicami

Bicycle 362171 1280

Redakcja

8 października, 2020

Koncepcję szybkiej drogi dla rowerów przygotowuje firma doradczo - inżynierska LPW z Katowic. Velostrada będzie łączyć miasta Śląska i Zagłębia. Ma przebiegać przez dawne tereny poprzemysłowe i nieczynne trasy kolejowe.

Przyszła Velostrada ma zapewnić szybki i bezpieczny przejazd dla rowerzystów. Według informacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii droga będzie odseparowana od ruchu samochodowego oraz ruchu pieszych z systemem bezkolizyjnych zjazdów oraz skrzyżowań.

Co ważne Velostrada będzie posiadała m.in. dwa wyznaczone pasy ruchu o minimum 4 metrach szerokości.

Jak może przebiegać Velostrada? O dokładnym przebiegu trasy, która ma liczyć od około 20 do 30 km mają zadecydować wyniki analizy trzech wyznaczonych przez Metropolię wariantów przebiegu.

Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria.  

Pierwszy wariant zakłada, że trasa ma liczyć ponad 20 km łącząc Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie. Możliwe jest w tej sytuacji sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej liczącej ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice.

Trzeci wariant także dotyczy wykorzystania nieczynnych linii kolejowych o długości 32 km, które przechodzą przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.

Budowa Velostrady wynika m.in. z założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych. W tym dokumencie znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras rowerowych. Przy realizacji przyszłej inwestycji będą miały zastosowanie przyjęte przez Metropolię „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Dokument ten zawiera jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.8µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3