Podjęto uchwałę w sprawie ubiegania się Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

fot. Łukasz Kohut/facebook

Redakcja

18 grudnia, 2022

Rada Miasta Katowice głosami 28 radnych przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie udziału Miasta Katowice w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

15 grudnia br. podczas LVII Sesji Rady Miasta Katowice podjęto uchwałę w sprawie ubiegania się Katowic
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i upoważnienia Pana Prezydenta Marcina Krupy do działań związanych
z przygotowaniami do uzyskania tytułu w 2029 roku.

Wierzę, że jest to realna szansa na promocję regionu w Europie, oparcia części lokalnej gospodarki
na sektorze kreatywnym, niosącym rozwój - na kulturze. Ale także – nie ma też tego co ukrywać –
na opłacalnej inwestycji – szacuje się, że w dotychczasowych stolicach kultury 1 zainwestowane euro dało średnio 5 euro zysku. Europejskie Miasto Nauki, Miasto Muzyki Unesco, tytuły, które Katowice już uzyskały, pokazują, że jesteśmy gotowi na ESK, że w konsekwentnej współpracy jest siła – mówił Poseł Kohut.

W kwietniu br. Prezydent Katowic Marcin Krupa, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Przewodniczący Metropolii GZM Kazimierz Karolczak oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut podpisali deklarację współpracy. Zasady konkursu nie pozwalają jednak na wspólną aplikację w formule konsorcjum, dlatego liderem projektu zostaną Katowice, natomiast przygotowanie aplikacji konkursowej zostanie powierzone
Katowicom i Sosnowcu. W prace przygotowawcze i obchody włączona będzie cała Metropolia.

Liczę, że wygramy ten konkurs, a miasta Metropolii – zarówno śląskie, jak i zagłębiowskie – wykorzystają dobrze tę szansę i pokażą swój potencjał w Europie. Śląsk i Zagłębie nigdy nie będą takie same, ale właśnie
w tym kontraście możemy budować siłę obu tych marek, siłę Śląska i siłę Zagłębia. Choćby dlatego –
że nie ma drugiej metropolii w Polsce. Nie ma też drugiego takiego regionu, którego esencją jest wielokulturowość – dodaje Poseł Kohut.

Miasta chcące aplikować o tytuł ESK 2029 muszą pisemnie poinformować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zamiarze złożenia wniosku do 14 sierpnia 2023 r. i przedłożyć go do 15 września 2023 r.

powiązane artykuły:

DSC 6066
1 listopada, 2022

Zawitaliśmy do Brukseli, gdzie udało nam się porozmawiać ze śląskim europosłem Łukaszem Kohutem. Wyj

Maxresdefault 3
Wideo 17 października, 2022

Łukasz Kohut od początku swojej pracy w Parlamencie Europejskim podkreśla, że język śląski i kult

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.4µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3