Katowice wprowadzą edukację klimatyczną dla klas VII

Edukacja klimatyczna w katowicach

Redakcja

19 stycznia, 2024

18 stycznia w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja Miejskiego Programu Edukacji Klimatycznej ,,Klimatyczne Katowice”. Zespół, składający się z nauczycieli szkolnych i akademickich oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice i radnych, opracował program, który po pilotażu i ewaluacji - od 1 września br. zostanie wprowadzony w katowickich samorządowych szkołach podstawowych.

Program edukacji klimatycznej ,,Klimatyczne Katowice” ma na celu wieloaspektowe oddziaływanie w czterech obszarach tematycznych:

  • bioróżnorodność,
  • antropogeniczne zmiany klimatu,
  • krytyka konsumpcjonizmu,
  • transformacja energetyczna.

Program został opracowany z myślą o uczniu klasy VII szkoły podstawowej. Ma on pomóc młodym ludziom zrozumieć wpływ degradacji środowiska przyrodniczego na ich przyszłość, rozszerzyć ich wiedzę, świadomość i umiejętności w obszarze edukacji o klimacie, a przede wszystkim zbudować zaangażowanie i poczucie sprawstwa przeciwdziałające skutkom globalnego ocieplenia. 

Powołany przez prezydenta Katowic zespół składający się z nauczycieli szkolnych, pracowników Uniwersytetu Śląskiego i przedstawicieli urzędu oraz Rady Miasta opracował scenariusze zajęć, uwzględniając podstawę programową poszczególnych przedmiotów w klasie VII w konwencji ścieżek międzyprzedmiotowych.

- Opracowany program zawiera gotowe scenariusze zajęć, z których będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. Zależy nam, by uczniowie pracowali metodą projektów, gdyż takie zdobywanie wiedzy przynosi dobre efekty, a odpowiednie treści zostały wplecione w podstawę programową, co pozwoli na realizację programu w ramach godzin lekcyjnych, bez dodatkowego obciążania uczniów – podkreśla Grażyna Burek, zastępczyni naczelnika wydziału edukacji i sportu. - Program realizowany będzie w korelacji interdyscyplinarnej poprzez ścieżki międzyprzedmiotowe, tak by nie ograniczać edukacji do schematów klasowo-lekcyjnych, ale by wyjść ze strefy „uczenia pod test” i oprzeć ten proces na współzależności, relacyjności i złożoności świata – dodaje naczelniczka.

Program uzupełniają zajęcia praktyczne zaproponowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach-Murckach - m.in. warsztaty o tematyce przyrodniczej i zajęcia w terenie.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych miejskich, autorskich programów edukacyjnych, jego pełne wdrożenie poprzedzone jest pilotażem. Do końca roku szkolnego prowadzony będzie pilotaż w 5 szkołach podstawowych:

  • Szkole Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
  • Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13
  • Szkole Podstawowej nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek nr 1
  • Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Ligonia w Katowicach
  • Szkole Podstawowej nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach

Następnie przeprowadzona zostanie jego ewaluacja - w czerwcu 2024 r. i wprowadzone ewentualne korekty, tak by od 1 września ,,Klimatyczne Katowice” realizowane były we wszystkich klasach VII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Program, w wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie: katowice.eu w zakładce „Ucz się”.


powiązane artykuły:

Dzielnicowa gielda pomysłow
Lokalne 20 stycznia, 2024

Od 16 stycznia br. mieszkańcy Katowic mogą zaangażować się w działania na rzecz miasta -

Zielone przystanki w katowicach
Lokalne 10 stycznia, 2024

Po spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach z mieszkańcami, Zakład Zieleni Miejskiej ode

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.0µg/m3 PM2.5: 1.9µg/m3