Katowice odpowiadają na temat umożliwienia deweloperowi zabudowy w Burowcu

Burowiec z Nazwami Rysuj Paint 6 napisy Tlo

Redakcja

15 lipca, 2022

Sprawa dotyczy terenów położonych pomiędzy osiedlem Zimowym oraz ulicą Korczaka, ktore stanowią od lat naturalne, zielone zaplecze rekreacyjne. Działkę jednak zakupił deweloper, który zamierza przeznaczyć ją na osiedle mieszkaniowe.

Mieszkańcy dzielnic Borek i Burowiec wystosowali apel do władz miasta Katowice z prośbą o odrzucenie ewentualnego wniosku dewelopera o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowej na terenie pasa kolejowego w dzielnicy Burowiec, lub zaproponowanie mu innego terenu. Przypomnijmy, że chodzi o wąski pas zieleni, przez który przechodziła kiedyś linia kolejowa. Ze złożonej dokumentacji planu zabudowy wynika, że deweloper zamierza wykorzystywać specyficzne zapisy ustawy "lex deweloper". Na wąskiej i długiej działce "liniowej" o pow. 1,52 ha deweloper chciałby postawić w jednym rzędzie 5 wysokich 6-kondygnacyjnych bloków, rezerwując dla 432 pojazdów łącznie 1,36 ha betonowej nawierzchni jedno - i wielokondygnacyjnych parkingów. Taka zabudowa byłaby niezgodna z obowiązującym planem zagospodarowania dzielnicy. 

Rzeczniczka Miasta Katowice, Sandra Hajduk podaje, że w tej sprawie wpłynęły do urzędu zapytania mieszkańców, dlatego prezydent Marcin Krupa zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta, by zorganizować wspólne spotkanie radnych, przedstawicieli miasta, mieszkańców oraz inwestora, by ten przedstawił wstępne założenia dla swoich działań.

Celem nadrzędnym miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale i wysokiej jakości życia swoim mieszkańcom. Interesuje nas rozwój miasta, ale dobro mieszkańców i interes społeczny jest równie ważny. - dodaje Hajduk. 

Podkreśla także, że w tej sprawie istotnym będzie sprawdzanie zgodności zabudowy z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice  lub rozpoznanie zasadności zastosowania wyjątków wskazanych w przepisach specustawy "lex deweloper". Jak podkreślają mieszkańcy, w studium teren pasa kolejowego na Burowcu ma oznaczenie KK (obszar kolejowy). Studium definiuje przeznaczenie terenów KK w przypadku likwidacji linii kolejowej jako przeznaczone pod:  "drogi publiczne, torowiska tramwajowe, infrastrukturę techniczną, lasy, tereny zieleni i inne funkcje zgodne z kierunkami przeznaczenia określonymi dla terenów przyległych".

Dopiero po przeprowadzeniu postępowania zmierzającego do podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, odpowiadając na konkretny wniosek, opracowany zgodnie z wymogami ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, można będzie stwierdzić czy planowana inwestycja mieszkaniowa, jest możliwa. - dodaje Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miasta. 

powiązane artykuły:

Velostrada foto3
4 sierpnia, 2022

Deweloper chce skorzystać z zapisów ustawy "lex deweloper" i "upchnąć" na podłużnej, wąskiej działce

Slonecznetarasykatowice
Lifestyle 7 sierpnia, 2022

Poszukujesz idealnego mieszkania dla siebie i najbliższych? Pierwszy etap inwestycji dewelopera M

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.5µg/m3 PM2.5: 6.1µg/m3