Burmistrz, radni i sołtys interweniują w sprawie stawu Rontok

IMG 20220715 WA0003

Redakcja

15 lipca 2022

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, radni Leszek Szczotka, Andrzej Wojtanowicz, Zdzisław Grygier, a także Joanna Skrzypczyk, sołtys Rudołtowic interweniują w sprawie stawu Rontok Duży.

Z Urzędu Miejskiego wysłano pisma do dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wezwanie spółki Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o. o. do usunięcia w ocenie Gminy Pszczyna zaistniałych zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, wynikających z prowadzonej naprawy szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, poprzez likwidację, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego Stawu Rontok Duży, a także o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania spółce Modern Solution For Environment Sp. z o. o. przywrócenia poprzedniej funkcji Stawu Rontok Duży.  

W ocenie wnioskodawcy, proces całkowitej likwidacji zbiornika Rontok Duży przyczyni się do pogorszenia warunków gruntowo - wodnych na terenie położonym na północ od zbiornika, zniszczenia ekosystemu zbiornika oraz utraty siedlisk ptactwa wodnego, które dotychczas żerowało i gniazdowało w obrębie tego zbiornika, a także znacznie zmniejszy potencjał retencyjny na tym terenie i spowoduje występowanie szkód w wyniku braku odpływu wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wykorzystywanie materiału skalnego pochodzącego z działalności górniczej może spowodować wymywanie z nich zanieczyszczeń i ich przenikanie do złoża borowiny oraz wód podziemnych i powierzchniowych ze szkodą dla pobliskich nieruchomości - czytamy w wysłanym piśmie.

W sprawie składowania odpadów burmistrz Dariusz Skrobol interweniował już w 2016 roku. Na jego wniosek prokuratura prowadziła śledztwo, które rok później zostało umorzone.

Obecnie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie na podstawie przepisów toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania terenu lub przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości w związku z niedozwoloną zmianą sposobu zagospodarowania, niezgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości obejmującej Staw Rontok Duży oraz działek przyległych położonych w Rudołtowicach.

Odrębne postępowanie prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Czechowicach - Dziedzicach. Burmistrz Czechowic - Dziedzic został wyznaczony do załatwienia przedmiotowej sprawy z uwagi na to, że Gmina Pszczyna jest stroną tego postępowania.

 

Źródło: UM Pszczyna

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

28 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.2µg/m3 PM2.5: 10.8µg/m3