Jaka ustawa określa limity oprocentowania kredytu gotówkowego

Jaka ustawa okresla limity oprocentowania kredytu gotowkowego

Redakcja

2 czerwca 2022

Jaka ustawa jest najważniejszym aktem prawnym chroniącym konsumentów, korzystających z pożyczek i kredytów? Czy jest ustawa, która regule maksymalne koszty związane z kredytem? Które zapisy realnie chronią konsumentów przed wysokimi kosztami? Co powinien wiedzieć kredytobiorca przed zaciągnięciem zobowiązania?

Jakie ustawy obowiązują przy kredytach i pożyczkach?

Chcąc skorzystać z kredytu gotówkowego lub pożyczki warto, choć w minimalnym stopniu zainteresować się, jakie ustawy chronią konsumentów przed nadmiernymi kosztami i nie zawsze uczciwymi procedurami firm z sektora finansowego.

Głównymi produktami niosącymi wsparcie finansowe konsumentom są pożyczki i kredyty. Terminy te stosowane są wymiennie, choć de facto są odrębnymi produktami finansowymi. Kredyty bowiem udzielane są wyłącznie przez banki, natomiast pożyczkę możemy otrzymać od osoby prywatnej (rodzina, przyjaciele), prywatnego inwestora (osoby nieznajomej) lub wyspecjalizowanej instytucji pozabankowej. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy kredytem, a pożyczką jest obowiązujące prawo. Kredyt gotówkowy podlega ustawie o Prawo bankowe, natomiast pożyczka jest udzielana na podstawie Kodeksu cywilnego. Łączy je natomiast ustawa o Kredycie konsumenckim, pod które oba produkty podlegają. Dzięki temu, że pożyczka i kredyt regulowane są przez inne akty prawne, konsumenci mają większe możliwości wyboru. Nie da się ukryć, że np. kredyty są nieco tańsze, ale stawiane wymogi mogą być znaczącą barierą dla osób z niską zdolnością kredytową. Pożyczkę natomiast mogą otrzymać osoby, które posiadają negatywną historię kredytową, w zamian za wyższe koszty udzielenia wsparcia.

Jaka ustawa określa limity oprocentowania kredytu gotówkowego?

W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do dyrektywy unijnej, której celem było ujednolicenie zasad udzielania kredytów konsumenckich na terenie państw Unii Europejskiej, w maju 2011 roku wprowadzono aktualizację ustawy o Kredycie konsumenckim. Ustawa ta dotyczy jedynie kredytów konsumenckich (kredytów i pożyczek gotówkowych), czyli kredytów udzielanych wyłącznie osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Kolejna nowelizacja ustawy o Kredycie konsumenckim (w 2016 roku) uregulowała kwestię RRSO, a dokładnie maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zmiany te wprowadzono za pomocą tzw. ustawy antylichwiarskiej, której głównym celem jest eliminacja z rynki bardzo drogich pożyczek pozabankowych.

Dzięki tej ustawie wprowadzono konieczność nakreślenia wszystkich kosztów, z jakimi przyjdzie się mierzyć konsumentom przy zawarciu umowy o kredyt gotówkowy lub pożyczkę pozabankową. Zatem wyszczególnione powinny być koszty oprocentowania, prowizji i wszelkich innych opłat związanych ze spłatą zobowiązania, w tym również koszty ubezpieczenia kredytu, czy wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie.

Co ważniejsze, nakazano bankom i instytucjom pozabankowym informować o wszystkich kosztach już na etapie reklamy. Wszystkie instytucje finansowe zobligowane są do podania wysokości oprocentowania, wysokości RRSO, a także przedstawić koszty kredytowe w formie reprezentatywnego przykładu. Z przykładem reprezentatywnym powinniśmy się spotkać na stronie internetowej banku lub firmy pożyczkowej. Ponadto określono, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o kredyt lub pożyczkę.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

29 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.4µg/m3 PM2.5: 4.8µg/m3