ETF a fundusze inwestycyjne - jakie różnice?

Fundusze inwestycyjne a etf

Redakcja

15 maja, 2022

Fundusze inwestycyjne to bardzo popularna forma lokowania oszczędności w dobie niezadowalającego oprocentowania proponowanego przez instytucje bankowe. Spośród różnych rodzajów funduszy inwestycyjnych możemy wyróżnić specjalny rodzaj, jakim jest fundusz ETF. Czym tak naprawdę różnią się tradycyjne, otwarte fundusze inwestycyjne od funduszy ETF? Sprawdźmy to.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

Pierwsza, kluczowa różnica pomiędzy tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a funduszami ETF wynika ze sposobu zarządzania danymi instrumentami. Jak powszechnie wiadomo, otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne zarządzane są przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, gdzie profesjonalni zarządzający starają się alokować zebrany kapitał w taki sposób, by spełniać podstawowe założenia funduszu, zarówno pod względem osiąganego zysku, jak i zabezpieczenia. Jest to więc aktywny sposób zarządzania funduszem.

W przypadku funduszy ETF występuje zjawisko zarządzania pasywnego. Istotą ETF jest naśladowanie kursu konkretnego aktywa, które jest bazą danego funduszu ETF. Najpopularniejsze są fundusze naśladujące indeksy giełdowe, ale występują również ETF oparte na walutach, kryptowalutach, akcjach czy surowcach. ETFy, ze względu na specyfikę nie wymagają bardzo aktywnego zaangażowania TFI. 

Niskie opłaty za ETF

Wcześniej opisana różnica w naturalny sposób składa się na kolejną różnicą, jaką jest niższa opłata za zarządzanie funduszem. Klienci decydujący się na lokowanie swoich oszczędności w fundusze inwestycyjne muszą liczyć się z relatywnie wysokimi opłatami, które wynagradzają sztab ekspertów zajmujących się wyceną instrumentów finansowych i decydowaniem o alokacji środków.

Dostawcy instrumentów ETF, ze względu na bazowy instrument będący wytyczną nie muszą wkładać tyle czasu i energii w analizę, co składa się na znacznie mniejszy skład zarządzający, a co za tym idzie, także niższe opłaty. Więcej informacji o ETF i sposobie ich nabycia znajdziesz tutaj. 

Sposób nabywania funduszy

Fundusze otwarte i zamknięte nabywa się w postaci wycenianych jednostek uczestnictwa, które możemy nabyć bezpośrednio poprzez instytucje zarządzające funduszami lub inne instytucje pośredniczące jak banki. Proces nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów (w przypadku funduszy zamkniętych) trwa od kilka dni. 

Fundusze ETF natomiast nabywamy bezpośrednio na giełdzie, a proces zakupu trwa kilka sekund. W trakcie jednego dnia mamy możliwość nabycia i sprzedaży wielu funduszy ETF, co z pewnością wpływa na dużą popularność tej formy inwestycji. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 27.0µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3