Dodatek węglowy - jak złożyć wniosek w Katowicach?

Coal g0477febfa 1920

Redakcja

17 sierpnia, 2022

W związku z podpisaniem Przez Prezydenta RP i opublikowaniem 11 sierpnia 2022 roku w Dzienniku Ustaw ustawy o dodatku węglowym, miasto Katowice wdraża mechanizmy, które umożliwią mieszkańcom sprawne złożenie i rozpatrzenie ich wniosków. Spodziewa się, że w Katowicach z uprawnienia do złożenia wniosku i otrzymania przedmiotowego dodatku skorzysta ok. 13 do 15 tys. gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy – uprawnienia, terminy

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym jest on świadczeniem jednorazowym, przyznawanym w kwocie 3 000 zł, dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Świadczenie to przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wnioski należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wypłata świadczenia nastąpi do miesiąca od złożenia wniosku. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek węglowy.

Jak złożyć wniosek w Katowicach

W Katowicach wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap  (elektroniczna skrzynka podawcza). Zadanie to powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane osobiście:

w Punktach Obsługi Wniosków Działu Poradnictwa i Informacji:

ul. Czecha 2,

ul. Oblatów 24,

ul. Łętowskiego 6a,

ul. Krakowska 138,

Terenowych Punktach Pomocy Społecznej:

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10,

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42,

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 ,

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96,

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16 c, 

TPPS nr 6 ul. Czecha 2,

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a,

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a,

TPPS nr 9/10 ul. Krakowska 138,

w centrali Ośrodka – przy ul. Jagiellońskiej 17

Wypełniony i podpisany wniosek można też wysłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17 z dopiskiem „dodatek węglowy" lub włożyć do skrzynek podawczych udostępnionych w każdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej i siedzibie MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach służą pomocą w wypisaniu druków oraz udzielają wszelkich informacji w tym zakresie.

powiązane artykuły:

Csm coal gd45e4ea43 1920 ad6efe954c
Wiadomości 23 sierpnia, 2022

Choć wnioski o dodatek węglowy można już składać, użytkownicy innych paliw nadal czekają na rozwiąza

52305377341 b9da15d634 o
Wiadomości 24 sierpnia, 2022

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniac

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.9µg/m3 PM2.5: 9.1µg/m3