Dąbrowianie wybrali inwestycje do realizacji w 2023 roku. To 72 projekty za około 7 mln zł

fot. UM Dąbrowa Górnicza

Redakcja

9 grudnia, 2022

Do realizacji w ramach ósmej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy wybrali 72 projekty o szacunkowej wartości około 7 mln zł. Większość dotyczy infrastruktury drogowo-chodnikowej.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny powrócił po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią. Wybór projektów do realizacji w 2023 roku opierał się w tej edycji na przygotowanych wcześniej raportach otwarcia dla każdej dzielnicy/osiedla, a w konsekwencji na obszarach priorytetowych i to w nich mieszkańcy wskazywali co powinno się zmienić w pierwszej kolejności.

Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2023 roku:

Dzielnica ANTONIÓW

Doposażenie leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki dydaktycznej w Lesie Antoniowskim.

Szacunkowa wartość: 68 193,80 zł

Dzielnica BŁĘDÓW. Osiedle BŁĘDÓW

1. Ogrodzenie terenu LKS Tęcza Błędów.

Szacunkowy koszt realizacji: 40 000 zł.

2. Doposażenie terenu OSP (altana).

Szacunkowy koszt realizacji: 64 324,50 zł.

Dzielnica BŁĘDÓW. Osiedle ŁAZY BŁĘDOWSKIE

Zagospodarowanie terenu przy OSP Łazy Błędowskie.

Szacunkowy koszt realizacji: 71 371,60 zł.

Dzielnica GOŁONÓG POŁUDNIOWY. Osiedle KASPRZAK

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół pawilonu na ul. Kasprzaka 46.

Szacunkowy koszt realizacji: 490 388,70 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z SM Lokator, w ramach przebudowy układu pieszo-drogowego wokół pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Kasprzaka 46.

Dzielnica: GOŁONÓG POŁUDNIOWY. Osiedle MANHATTAN

1. Remont chodnika wzdłuż ul. Leśnej 3, 5 i 7.

Szacunkowy koszt realizacji: 326 119,00 zł.

2. Doposażenie filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Piłsudskiego 32;

Szacunkowy koszt realizacji: 4 000,00 zł.

3. Remont Klubu Seniora i Juniora „Manhattan” przy al. Piłsudskiego 32 (renowacja i doposażenie).

Szacunkowy koszt realizacji: 14 900,00 zł.

Dzielnica GOŁONÓG POŁUDNIOWY. Osiedle PODLESIE

Remont chodnika wzdłuż ul. Florowskiej 2-26.

Szacunkowy koszt realizacji: 78 932,50 zł

Dzielnica GOŁONÓG PÓŁNOCNY. Osiedle BROADWAY

1. Chodnik przy bloku na ul. Morcinka 16 (część 2).

Szacunkowy koszt realizacji: 36 000,00 zł.

2. Chodnik w miejscu przedeptu pomiędzy blokami przy ul. Morcinka 16, Morcinka 10 a Szkołą Podstawową nr 29;

Szacunkowy koszt realizacji: 32 000,00 zł.

Chodnik w miejscu przedeptu pomiędzy blokami przy ul. Tysiąclecia 4 i ul. Tysiąclecia 6.

Szacunkowy koszt realizacji: 38 500,00 zł.

4. Chodnik w miejscu przedeptu pomiędzy blokami przy ul. Tysiąclecia 4 i ul. Tysiąclecia 8.

Szacunkowy koszt realizacji: 42 000,00 zł.

5. Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 29 (od bloku przy ul. Morcinka 16 do sklepu Biedronka).

Szacunkowy koszt realizacji: 118 000,00 zł.

Dzielnica GOŁONÓG PÓŁNOCNY. Osiedle GOŁONÓG

1. Remont chodnika przy blokach na ul. Tierieszkowej 5 (od strony klatek schodowych) do bloku przy ul. Cieszkowskiego 6.

Szacunkowy koszt realizacji: 75 100,00 zł.

2. Remont chodnika i schodów na ul. Cieszkowskiego 6 i 10.

Szacunkowy koszt realizacji: 60 000,00 zł.

3. Remont chodnika z boku bloku przy ul. Tierieszkowej 5.

Szacunkowy koszt realizacji: 35 400,00 zł.

4. Remont zniszczonego fragmentu chodnika wzdłuż bloków przy ul. Piłsudskiego 75 i 77.

Szacunkowy koszt realizacji: 57 000,00 zł.

Dzielnica GOŁONÓG PÓŁNOCNY. Osiedle STARY GOŁONÓG

1. Plac i ciągi piesze pomiędzy blokami przy ul. Piłsudskiego 33, ul. III Powstania Śląskiego 3 oraz ul. Dzieci Wrześni 4 i 6;

Szacunkowy koszt realizacji: 168 915,40 zł.

Dzielnica GOŁONÓG WSCHODNI. Osiedle GÓRKA GOŁONOSKA

Remont chodnika przy bloku na ul. Storczyków 42.

Szacunkowy koszt realizacji: 104 536,10 zł.

Dzielnica GOŁONÓG WSCHODNI. Osiedle TWORZEŃ

Przebudowa wjazdu z ul. Św. Antoniego w kierunku ul. Pogoria;

Szacunkowy koszt realizacji: 180 976,60 zł.

Dzielnica ŁĘKA

1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków;

Szacunkowy koszt realizacji: 17 579,78 zł;

2. Renowacja i doposażenie remizy OSP przy ul. Przelotowej;

Szacunkowy koszt realizacji: 44 250,00 zł.

Dzielnica ŁOSIEŃ

Utwardzenie fragmentu nawierzchni ulicy Zagrabie;

Szacunkowy koszt realizacji: 104 218,70 zł.

Dzielnica MYDLICE. Osiedle MYDLICE POŁUDNIOWE

Przebudowa drogi osiedlowej z rozbudową miejsc postojowych pomiędzy budynkami przy ul. Legionów Polskich 107, 109, 111, 113, 115.

Szacunkowy koszt realizacji: 468 646,80 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z SM Lokator.

Dzielnica MYDLICE. Osiedle MYDLICE PÓŁNOCNE

1. Remont chodnika ul. Sienkiewicza (od bramy w stronę ul. Sobieskiego).

Szacunkowy koszt realizacji: 104 000,00 zł.

2. Remont chodnika ul. Sienkiewicza (od bramy w stronę placu zabaw i parkingu).

Szacunkowy koszt realizacji: 104 000,00 zł.

3. Remont chodnika ul. Sienkiewicza (od wjazdu w ul. Sienkiewicza do placu zabaw).

Szacunkowy koszt realizacji: 120 000,00 zł.

Dzielnica OKRADZIONÓW. Osiedle KUŹNICZKA NOWA

Wzmocnienie skarpy na terenie OSP Kuźniczka Nowa;

Szacunkowy koszt realizacji: 60 156,80 zł.

Dzielnica OKRADZIONÓW. Osiedle OKRADZIONÓW

Remont na terenie UKS Przemsza;

Szacunkowy koszt realizacji: 67 294,50 zł.

Dzielnica OKRADZIONÓW. Osiedle RUDY

Remont Świetlicy Środowiskowej przy ul. Rudy 13a;

Szacunkowy koszt realizacji: 65 975,80 zł.

Dzielnica REDEN. Osiedle ALEJE

1. Chodnik wzdłuż ul. Wyspiańskiego: od ul. 11 Listopada, do ul. 6 Sierpnia;

Szacunkowy koszt realizacji: 217 200,00 zł.

2. Chodniki wzdłuż bloków przy ul. Norwida 27 i 29.

Szacunkowy koszt realizacji: 96 000,00 zł.

Dzielnica REDEN. Osiedle REDEN

1. Remont chodnika od bloku przy ul. Kopernika 42B i Przedszkola nr 10 w kierunku bloku przy ul. Królowej Jadwigi 27;

Szacunkowy koszt realizacji: 70 000,00 zł.

2. Remont drogi i chodników przy blokach na ul. Królowej Jadwigi 31 i Kopernika 46.

Szacunkowy koszt realizacji: 290 000,00 zł.

3. Remont fragmentu chodnika przy ul. Kopernika 42A i C (przy drodze osiedlowej po stronie bloku nr 31).

Szacunkowy koszt realizacji: 18 000,00 zł.

Dzielnica REDEN. Osiedle REDEN-ADAMIECKI

1. Remont chodnika przy blokach na ul. 1 Maja 42, 42a i 44a;

Szacunkowy koszt realizacji: 53 000,00 zł.

2. Remont chodnika i schodów w okolicy bloków przy ul. 1 Maja 42, 42a i 44;

Szacunkowy koszt realizacji: 200 000,00 zł.

3. Remont i przedłużenie chodnika w okolicy bloków przy ul. 1 Maja 42, 42a i 44;

Szacunkowy koszt realizacji: 17 500,00 zł.

4. Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 70.

Szacunkowy koszt całości około 180 000,00 zł, przy czym kwota deklarowana z budżetu to 90 000 zł, pozostała część zostanie zabezpieczona przez SM Lokator.

Dzielnica REDED. Osiedle STASZIC

1. Chodnik przy ul. Poleśnej (pomiędzy ul. Uthkego a ul. Południową, od strony budynków nr 9 i 11);

Szacunkowy koszt realizacji: 50 000,00 zł

2. Chodnik przy ul. Wschodniej i Uthkego (fragment przy ul. Uthkego od sklepu spożywczego do łączenia z ul. Wschodnią);

Szacunkowy koszt realizacji: 32 952,90 zł.

Dzielnica STRZEMIESZYCE MAŁE

Budowa placu zabaw przy ul. Anny.

Szacunkowy koszt realizacji: 91 205,30 zł.

Dzielnica STRZEMIESZYCE WIELKIE

1. Plac zabaw na ul. Oddziału AK Ordona – II etap.

Szacunkowy koszt realizacji: 140 000,00 zł.

2. Zakup sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego dla filii nr 8 MBP – mega szachy, kręgielnia, labirynt.

Szacunkowy koszt realizacji: 26 100,00 zł.

3. Plac naukowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Szacunkowy koszt realizacji: 115 000,00 zł.

4. Skwer przed bazyliką (ławeczka Krzysztofa Kieślowskiego, tablica informacyjna, nasadzenia zieleni).

Szacunkowy koszt realizacji: 62 000,00 zł.

5. Park Srocza Góra (uporządkowanie terenu).

Szacunkowy koszt realizacji: 50 000,00 zł.

6. Doposażenie placu zabaw przy osiedlu HPR.

Szacunkowy koszt realizacji: 35 550,00 zł.

Dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE. Osiedle STARA DĄBROWA

Remont chodnika przy ul. Czapińskiego (po stronie V Liceum Ogólnokształcącego);

Szacunkowy koszt realizacji: 95 331,50 zł.

Dzielnice ŚRÓDMIEŚCIE. Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE

1. Chodnik pomiędzy Przedszkolem nr 9 a II Liceum Ogólnokształcącym.

Szacunkowy koszt realizacji: 84 000,00 zł.

2. Chodnik i schody pomiędzy ul. Kościuszki a 3 Maja (od schodów przy ul. Górniczej do bloku przy ul. Kościuszki 56);

Szacunkowy koszt realizacji: 155 000,00 zł.

3. Remont i przedłużenie chodnika przy ul. Kościuszki 37.

Szacunkowy koszt realizacji: 75 000,00 zł.

4. Remont chodnika przy ul. Kościuszki 39 i II LO.

Szacunkowy koszt realizacji: 54 000,00 zł.

Dzielnica TRZEBIESŁAWICE

Renowacja remizy OSP Trzebiesławice.

Szacunkowy koszt realizacji: 66 670,00 zł.

Dzielnica TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA

Przebudowa parkingu przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szacunkowy koszt realizacji: 153 997,60 zł.

Dzielnica UJEJSCE

Doposażenie Ujejskiej Strefy Ruchu przy ul. Olimpijskiej

Szacunkowy koszt realizacji: 146 750,30 zł.

Dzielnica ZĄBKOWICE. Osiedle MŁODYCH HUTNIKÓW

1. Remont chodnika pomiędzy blokiem przy alei Zwycięstwa 81 a placem zabaw;

Szacunkowy koszt realizacji: 120 000,00 zł.

2. Remont przedeptu przy alei Zwycięstwa 79;

Szacunkowy koszt realizacji: 53 000,00 zł.

Dzielnica ZĄBKOWICE. Osiedle ZĄBKOWICE

1. Zagospodarowanie terenu w „Parku Tysiąclecia”.

Szacunkowy koszt realizacji: 70 000,00 zł.

2. Naukowy Ogród Doświadczeń na terenie SP nr 21;

Szacunkowy koszt realizacji: 135 000,00 zł.

Remont i modernizacja placu zabaw na Osiedlu Robotniczym.

Szacunkowy koszt realizacji: 161 000,00 zł.

Dzielnica ZIELONA-POGORIA. Osiedle ŁĘKNICE

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Topolowej 30, 32, 50;

Szacunkowy koszt realizacji: 15 000,00 zł.

Budowa punktu świetlnego w okolicy ul. Topolowej 26;

Szacunkowy koszt realizacji: 15 000,00 zł.

3. Utwardzenie dojazdu do posesji przy ul. Topolowej 6A-6D oraz Łęknice 3A-G, 5A-H;

Szacunkowy koszt realizacji: 86 000,00 zł.

4. Utwardzenie przedeptu pomiędzy budynkami przy ul. Topolowej 24 i 26;

Szacunkowy koszt realizacji: 15 000,00 zł.

5. Remont chodnika w okolicy bloku przy ul. Topolowej 24;

Szacunkowy koszt realizacji: 18 500,00 zł.

6*. W ramach pozostałych środków mieszkańcy zdecydowali o doposażeniu osiedla w dodatkowe ławki, jednak realizacja tego zadania zależna będzie od kwot pozostałych z realizacji zadań wybranych w pierwszej kolejności; wstępnie na ten cel zabezpieczono 15 000,00 zł.

Dzielnica ZIELONA-POGORIA. Osiedle MARIANKI

Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjnego (ogrodzenie) w okolicy placu zabaw na ul. Marianki;

Szacunkowy koszt realizacji: 62 801,80 zł.

Dzielnica ZIELONA POGORIA. Osiedle PIEKŁO

Remont (utwardzenie) nawierzchni jezdni w okolicy bloków przy ul. Jasnej;

Szacunkowy koszt realizacji: 74 012,80 zł.

Dzielnica ZIELONA-POGORIA. Osiedle RATANICE

Zagospodarowanie terenu w okolicach zbiornika Pogoria IV.

Szacunkowy koszt realizacji: 61 849,60 zł.

Dzielnica ZIELONA-POGORIA. Osiedle ZIELONA-KORZNIEC-DZIEWIĄTY

Uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 16.

Szacunkowy koszt realizacji: 271 012,40 zł.

powiązane artykuły:

Linie tramwajowe nr 21 22 28 wracają na petlę w Dąbrowie Góniczej
Wiadomości 6 grudnia, 2022

Linie tramwajowe nr 21, 22 i 28 po siedmiomiesięcznej przerwie wracają na pętlę przy Powiatowym U

fot. pixabaycom
Wiadomości 29 listopada, 2022

16 miejsc, w których można urządzić biuro, pracownię czy kawiarnię, czeka na uczestników programu

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Słaba jakość powietrza!

PM10: 75.0µg/m3 PM2.5: 67.3µg/m3