Cesja wierzytelności - co to jest i na czym polega?

Cesja wierzytelnosci co to jest

Redakcja

5 września 2022

Cesja wierzytelności to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której wierzyciel zyskuje uprawnienia do przekazania wierzytelności innemu podmiotowi. Może nim być osoba prawna lub fizyczna. Na czym konkretnie polega cesja długów i jak ją przeprowadzić?

Termin zadłużenie dotyczy kontrahentów, którzy nie spłacają należności w ustalonym czasie. Wiąże się to z powstawaniem problemów finansowych. Jest to szczególnie uciążliwe z punktu widzenia małych przedsiębiorców, dla których przedłużające się oczekiwanie na spłatę zadłużenia może wpłynąć negatywnie na jego sytuację finansową. Ponadto na własną rękę muszą oni znaleźć czas na egzekwowanie długu, co nie rzadko kończy się porażką. Jednym z rozwiązań w tej kwestii jest współpraca z firmą faktoringową, która oferuje usługę cesji wierzytelności i dba o wsparcie w procesie windykacji.

Cesja wierzytelności – na czym polega?

Cesja wierzytelności, czyli sprzedaż długu, polega na scedowaniu go na inny podmiot – cedenta. W tym momencie w życie wchodzą prawa, które wynikają z relacji zbywcy wierzytelności i dłużnikiem. W związku z tym realizować można każdą czynność, która pozwoli wyegzekwować spłatę długu. Przedmiotem przeniesienia długu może być każda, zgodna z prawem wierzytelność, włącznie z przedawnionymi i zabezpieczonymi, np. hipoteką.

Kim jest dłużnik w cesji?

Umowę wierzytelności zawiera aktualny i przyszły wierzyciel. W tym przypadku dłużnik nie jest jej stroną i nie musi wyrażać on zgody na cesję wierzytelności. Choć poinformowanie go o scedowaniu długu nie jest obowiązkowe – warto to zrobić. Jeśli nie będzie wiedział o zmianach, może próbować regulować dług na starych zasadach, co skomplikuje i wydłuży cały proces.


Umowa cesji wierzytelności - jakie elementy powinna zawierać?
Umowa cesji wierzytelności zawierana jest między dotychczasowym właścicielem wierzytelności a jej nabywcą. Powinna być zawarta w formie pisemnej, co uchroni przed nieporozumieniami obie strony. W dokumencie tym muszą znaleźć się:

  • miejsce oraz data zawarcia,
  • dane strony umowy,
  • opis wierzytelności i określenie stosunku prawnego, z którego wynika dług,
  • wyznaczenie czasu przeniesienia wierzytelności.

Jeżeli dłużnik ma być powiadomiony o zmianie wierzyciela, dobrze byłoby ustalić, która ze stron przejmie na siebie związane z tą czynnością formalności.

Cesja przyszłych wierzytelności

Szczególnym rodzajem cesji jest cesja wierzytelności przyszłych, której przedmiotem umowy mogą być jeszcze nieistniejące zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że warunkiem takiego rodzaju cesji jest istnienie stosunku prawnego, którego wierzytelność będzie miała miejsce w przyszłości.


Cesja wierzytelności jeden ze sposobów przekazania długu innemu podmiotowi. Jej efektem jest brak konieczności samodzielnego działania w kwestiach windykacyjnych. Jest to szczególnie przydatne w momencie, gdy działania wierzyciela, który ma doprowadzić do wyegzekwowania spłaty długu nie przynoszą korzystnych efektów.

Wpis do rejestru dłużników BIG a cesja wierzytelności

Zadłużenie często może skutkować wpisaniem danych dłużnika do rejestru dłużników, które prowadzi biuro informacji gospodarczej. Cesja wierzytelności zobowiązuje wierzyciela do usunięcia tego wpisu, zgodnie z nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych.

Cesja wierzytelności a faktoring

Cesja wierzytelności to główny warunek umożliwiający sfinansowanie faktury dla przedsiębiorcy, co zawarte jest w umowie. Należy pamiętać, że jeśli kontrahent nie zastrzegł prawa zgody na cesję wierzytelności w kontrakcie nie musi się na nią godzić, jest o niej jedynie poinformowany. Faktoring rośnie na popularności i staje się jedną z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorstw. Ryzyko pogorszenia stosunków z kontrahentami jest więc coraz mniejsze. Ponadto decyzja o skorzystaniu z faktoringu wymaga weryfikacji sytuacji finansowej danych firm, co wpływa na ich wiarygodność i pozycję w oczach innych partnerów biznesowych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3