Bytom bardziej przyjazny dla seniorów

Csm senior 01 b1c5985a02

Redakcja

29 kwietnia, 2021

Współczesne miasta europejskie kładą duży nacisk na politykę senioralną. Innowacyjne podejście do tego tematu ma również Bytom, który od 2018 roku mocno zaktywizował swoją ofertę dla osób w starszym wieku.

Miasto podejmuje od kilku lat działania, które miałyby uczynić Bytom przyjazny osobom starszym. Myślę, że o to chodzi, aby miasto na każdym etapie naszego życia oferowało nam to, czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze w przestrzeni, a tym samym identyfikować i utożsamiać się z nią”
mówi bytomianka Agnieszka Labus, znany polski naukowiec, inżynier architekt, laureatka Nagrody Naukowej „Polityki” w 2014 roku w kategorii Nauki Humanistycznej.

Przykłady takich działań? Wystarczy wejść na stronę internetową Miasta Bytom.

- Działa tam zakładka specjalnie dedykowana seniorkom i seniorom, z której można się dowiedzieć, jakie projekty i działania realizuje miasto w tym obszarze, są to m.in.: Bytomska Rada Seniorów, jako organ doradczy przy Radzie Miejskiej i Prezydencie Miasta, czy Uniwersytet III Wieku, pięć Dziennych Domów Pobytu na terenie miasta, funkcjonująca Karta Seniora, oferująca zniżki przez instytucje i firmy działające na terenie Bytomia osobom, które ukończyły 60 rok życia. Jednym z najnowszych projektów, w których bierze udział Bytom jest „HaloAktywni 60+”, czyli tak zwany Bytomski Telefon Seniora, w którym wolontariusze niosą telefoniczną pomoc seniorom. Warto zwrócić uwagę, że w dużej mierze tymi wolontariuszami są same osoby starsze – wymienia Agnieszka Labus.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Bardzo ważnym miejscem polityki senioralnej jest Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy spotykają się z najmłodszymi, aby brać udział na przykład w Międzypokoleniowej Sztafecie Pływackiej. Mogą też wystąpić na scenie przy okazji Bytomskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To też miejsce poszerzania horyzontów i nauki, bo na nią nigdy nie jest za późno.

Seniorzy są różnorodni

Osoby starsze to niejednorodna grupa społeczna, to osoby o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym, urozmaiconych potrzebach, stylach życia i aspiracjach. O różnej sprawności psychofizycznej i to osoby, które mają także różne potrzeby względem miasta i jego oferty”
mówi Labus, która jest także założycielką i Prezesem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) - pierwszej w Polsce pracowni zajmującej się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

- Zupełnie innych sposobów aktywizacji będzie wymagać grupa wiekowa statystycznie bardziej sprawna jak młodzi-starzy (65-74 rok życia), innej starzy-starzy (75-84 rok życia), a jeszcze innej nestorzy (85+), innej także osoby, które całe życie pracowały umysłowo oraz te, które pracowały fizycznie - także ważne jest właśnie sięgnięcie do zdefiniowania ich stylów życia, żeby realnie odpowiedzieć na potrzeby osób starszych w przestrzeniach miejskich i ofercie działań, które miasto może zaproponować – podkreśla Labus.

Miejska architektura

Miasto podejmuje mnóstwo działań dla dobra seniorów i seniorek, ale zawsze może być lepiej. Bo oferta dla seniorek i seniorów to także ułatwienia w miejskiej architekturze. I tu jest wciąż sporo do zrobienia. Dzięki zwartej strukturze urbanistycznej Bytom ma do tego wszelkie predyspozycje.

Jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć do różnych funkcji użyteczności publicznej bez używania samochodu, czy to ze względu na wiek, status materialny, czy też z własnego wyboru, to przy okazji ograniczamy liczbę samochodów w mieście i uwalniamy przestrzeń dla pieszych, zwiększając tym samym jego atrakcyjność w oczach samych mieszkańców”
przyznaje Agnieszka Labus.

Aktywni60+

Od września ubiegłego roku Bytom bierze udział w innowacyjnym projekcie „Halo Aktywni60+", w którym seniorzy - wolontariusze niosą telefoniczną pomoc innym seniorom. Starsi mieszkańcy Bytomia chętnie dzwonią pod numer  32 784 78 48 od poniedziałku do środy w godzinach 10:00-14:00, gdzie dyżuruje zespół wolontariuszy. Pod tym telefonem seniorzy mogą zasięgnąć porady, pomocy, jak również porozmawiać na różne tematy z seniorami-wolontariuszami.

Likwidujemy bariery

W 2018 roku prezydent Mariusz Wołosz powołał zespół ds. likwidacji barier dla osób niepełnoprawnych, który inwentaryzuje miejsca w przestrzeni miasta, które do tej pory stwarzają bariery komunikacyjne, i usuwa je.

Efekty? Uwzględnienie potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się w projektach przebudowy dróg m.in. ul. Dworcowej, Narutowicza, Nawrota i Smolenia. W ramach takiego działa w tym roku zostanie przeprowadzona modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ciągu komunikacyjnego Śródmieście – Rozbark przy ul. Chorzowskiej znajdującego się obok powstającego Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. Na ten cel gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych, dotyczących zagospodarowania przestrzeni, w Bytomiu stworzone zostaną tereny rekreacyjne wyposażone w urządzenia dostosowane do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in. przy al. Marka, w parku Ludowym czy w Bobrku.

Seniorzy mogą pomóc młodym

Bardzo często myśląc o seniorach, młodzi ludzie wyobrażają sobie, że to zwarta i dość hermetyczna grupa. Tymczasem seniorzy niczym nie różnią się od młodych ludzi. Mają swoje przyzwyczajenia, oczekiwania i doświadczenia, i chcą się tym dzielić. Nie tylko z koleżanką z bloku, czy kolegą po sąsiedzku.

Seniorzy i seniorki mogą być „coachami” (trenerami) życiowymi dla np. nieletnich matek, czy młodych osób z problemami życiowymi. Myślę, że powinniśmy właśnie w osobach starszych widzieć potencjał i wsparcie, a nie tak, jak zazwyczaj postrzegamy, że to oni potrzebują pomocy i wsparcia, bo są słabsi, mają problemy zdrowotne i niskie emerytury. Nie zawsze tak jest i nie powinniśmy myśleć stereotypowo”
podkreśla Agnieszka Labus.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 52.7µg/m3 PM2.5: 46.7µg/m3