Zgłoś się na bezpłatną rehabilitację w Goczałkowicach

Goczalkowice

Redakcja

29 kwietnia, 2021

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zaprasza na bezpłatną rehabilitację w ramach projektu unijnego pn. "Wsparcie mieszkańców śląska z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego w powrocie na rynek pracy".

W projekcie mogą wziąć udział osoby aktywne zawodowo powyżej 50. roku życia, które cierpią na choroby układu kostno- stawowego i mięśniowego. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku. Jego całkowita wartość 708 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ponad 601 tys. zł.

Projekt skierowany jest do:

– 360 mieszkańców Śląska (200K i 160M) kobiet w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyzn w wieku 50 – 64 lata, aktywnych zawodowo, borykających się chorobami zapalnymi układu kostno-stawowego i mięśniowego
oraz
– kadry medycznej – fizjoterapeutów (18 osób 8K/10M), mogących pomóc im w utrzymaniu aktywności fizycznej, a co za tym idzie zawodowej, przyczyniając się do realizacji założonych celów projektu.

Celem projektu jest:

1. przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej co najmniej 360 osób aktywnych zawodowo z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez realizację kompleksowej rehabilitacji.
2. wzrost kwalifikacji zawodowych u co najmniej 15 fizjoterapeutów poprzez zaplanowane szkolenia dla fizjoterapeutów, oraz kompleksowa rehabilitacja 360 uczestników, w tym edukacja zdrowotna, żywieniowa i psychoedukacja.

Zakładane efekty realizacji projektu:

– 360 osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie, które uczestniczyły w badaniach lekarskich kwalifikujących do Programu, w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie, uczestniczyły w zajęciach edukacji zdrowotnej, żywieniowej i w zajęciach z zakresu psychoedukacji,
– 18 osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej w Programie,
– 378 osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS,
– 216 osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie.

Grupa docelowa (uczestnicy projektu):

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
a) Kobieta w wieku 50 – 59 lat lub Mężczyzna w wieku 50 – 64 lata,
b) Osoby, które zamieszkują na terenie województwa śląskiego z uwzględnieniem: Subregionu Centralnego i Południowego powiat pszczyński i okoliczne (m.in. tyski, mikołowski, bieruńsko- lędziński, katowicki, żorski, bielski, cieszyński), z których zainteresowane osoby będą w stanie dojechać na zabiegi,
c) Osoby pracujące oraz osoby deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
d) Osoby z rozpoznanymi zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego w wywiadzie tj. M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75,
e) Osoby, które w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do projektu nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych,
f) Osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w Projekcie).

Uczestnikiem projektu nie może zostać osoba uznana za całkowicie niezdolną do pracy (posiadająca np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy).

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się i będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od marca 2020r. do sierpnia 2022 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne TUTAJ.

 

Źródło: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.3µg/m3 PM2.5: 17.1µg/m3