Bielsko-Biała wyremontuje mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Sesja RM LXIII 2023 09 21 nr 11 fot Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB 0

Redakcja

1 października, 2023

Rada Miejska Bielska-Białej rozszerzyła swoją uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez miasto obywatelom Ukrainy. Dzięki temu będzie możliwość dofinansowania remontu 16 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Na ostatniej sesji bielscy radni zmienili uchwałę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęta uchwała zakłada rozszerzenie form wsparcia obywateli Ukrainy na terenie Bielska-Białej o udzielenie czasowego wsparcia mieszkaniowego w związku z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na ten cel.

Miasto uzyskało dofinansowanie na remont 16 lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bielska-Białej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych. 

Pula dla poddziałania: 10.5.5 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy zwiększa się o kwotę 327.486,25 zł. 

Tym samym kwota dotacji na remonty wynosi 3,6 mln zł, ze środków własnych gmina dołoży do tych remontów 340 tys. zł.

Remontowane lokale należące do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdują się przy ul. 3 Maja, Cieszyńskiej, Piotra Czajkowskiego, Stanisława Dubois, Zygmunta Krasińskiego (dwa mieszkania), Józefa Kustronia (dwa mieszkania), Legionów, Olszówka, Kazimierza Pułaskiego (dwa mieszkania), ks. Stanisława Stojałowskiego i Wyzwolenia (trzy mieszkania).

Źródło/foto: UM Bielsko-Biała

powiązane artykuły:

Csm Stacja Bielsko Biala podrozni wsiadaja do pociagu fot Katarzyna Glowacka c8b5a30789
Lokalne 28 września, 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miasto Bielsko-Biała podpisały umowę na realizację projektu „Re

2023 09 22 Bielsko Biała MGP 65 mln zł dla gmin podbeskidzia z RPIS 4
Lokalne 23 września, 2023

Kampania trwa, a najlepiej widać to po aktywności ministrów w terenie. Grzegorz Puda ma za sobą b

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 32.4µg/m3 PM2.5: 26.3µg/m3