PKP chce przywrócić połączenie kolejowe Bielsko-Biała - Skoczów

Csm Stacja Bielsko Biala podrozni wsiadaja do pociagu fot Katarzyna Glowacka c8b5a30789

Redakcja

28 września, 2023

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Miasto Bielsko-Biała podpisały umowę na realizację projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)”.

PKP PLK chce odbudować linię kolejową dla przewozów pasażerskich na odcinku  Bielsko-Biała – Skoczów. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli dojechać koleją do Wisły i Cieszyna, a mieszkańcy powiatu cieszyńskiego dojadą nawet do Krakowa. 

Czas podróży między Bielskiem a Skoczowem wyniesie ok. 36 minut, z Bielska do Cieszyna dojazd zajmie niecałą godzinę. W ramach projektu o szacowanej wartości 350 mln zł netto przebudowany będzie odcinek linii kolejowej o długości 22 km. Odnowienie linii kolejowej umożliwi kursowanie pociągów z prędkością do 80 km/h.

– Województwo śląskie to jeden z największych beneficjentów Programu Kolej Plus. Podpisanie umowy z wnioskodawcą – miastem Bielskiem-Białą na rewitalizację linii kolejowej nr 190 to bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i turystów, którzy zyskają dzięki temu komfort podróży z i do Cieszyna, Wisły i Skoczowa. Powstaną również nowe przystanki w Bielsku-Białej. Konsekwentnie modernizujemy polską kolej, czyniąc ją bardziej przystępną i atrakcyjną dla wszystkich pasażerów - mówił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Zbudowane lub przebudowane zostaną przystanki:  Bielsko-Biała Zachód, Bielsko-Biała Listopadowa, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Aleksandrowice, Bielsko-Biała Os. Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Wapienica, Jaworze Jasienica, Jasienica k. Bielska, Grodziec Śląski, Pogórze, Skoczów Bajerki II.

fot. PKP PLK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 33.5µg/m3 PM2.5: 27.1µg/m3