Rząd przeznacza grube miliony dla Bielska-Białej na inwestycje i mieszkania komunalne

2023 09 22 Bielsko Biała MGP 65 mln zł dla gmin podbeskidzia z RPIS 4
Kastelik

Szymon Kastelik

23 września, 2023

Kampania trwa, a najlepiej widać to po aktywności ministrów w terenie. Grzegorz Puda ma za sobą bardzo "owocny" dzień przekazywania czeków z rządowymi dotacjami.

Informowaliśmy o przekazanej "promesie" Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie (15 mln złotych). Ale to nie wszystko. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda (który startuje do Sejmu z okręgu bielskiego) odwiedził też Bielsko-Białą. A tam "zostawił" kilkadziesiąt mln złotych publicznych pieniędzy.

Gminy z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasto Bielsko-Biała mają otrzymać rządowe wsparcie finansowe na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. W sumie 65 mln złotych.

Środki pochodzą z szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - pieniądze przekazywane są gminom, w których działały PGR-y. W ramach RPIS wsparcie otrzyma m.in. ponad 30 podmiotów w powiecie bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim oraz miasto Bielsko-Biała. Przedstawiciele tych samorządów odebrali promesy.

- Naszym celem jest wyrównywanie szans i równomierny rozwój Polski. Inwestycje – często imponujące – widać już nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych miejscowościach. Budowanie silnej i przyjaznej do życia Polski jest możliwe tylko poprzez współpracę władzy centralnej z władzami samorządowymi powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Publiczne pieniądze na mieszkania komunalne

Ale to nie koniec "dobrych" wieści dla Bielska-Białej i kampanii z czekami. Minister Grzegorz Puda poinformował o wsparciu miasta ze środków budżetowych. Sfinansowanie rozwoju budownictwa mieszkalnictwa komunalnego będzie pochodzić z rządowego Funduszu Dopłat.

To aż 13 mln złotych dofinansowania, które ma pozwolić na budowę 205 mieszkań komunalnych. - Celem programu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

fot. ministerstwo

2023 09 22 Bielsko Biała MGP 13 mln zł na mieszkania komunalne 3

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.7µg/m3 PM2.5: 24.7µg/m3