Związkowcy z JSW domagają się 25-procentowej podwyżki

Jsw 03
Kastelik

Szymon Kastelik

4 stycznia 2023

Reprezentatywne Organizacje Związkowe zwróciły się do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wnioskiem realnego wzrostu płac w 2023 roku. Podobne żądania zostały skierowane do zarządu spółki. 

3 stycznia Reprezentatywne Organizacje Związkowe skierowały do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pismo, w którym krytykują przyjęte koszty pracy w Planie Techniczno-Ekonomicznym. W 2023 roku zakłada on poziom wynagrodzeń i innych świadczeń na tym samym poziomie co w 2022 roku. Ponadto związkowcy poinformowali Radę Nadzorczą, że zarząd JSW odmówił spełnienia wcześniejszych żądań dot. wzrostu płac w 2023 roku, co pozwala stronie społecznej na rozpoczęcie sporu zbiorowego w JSW.

- W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się o negatywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Planu Techniczno-Ekonomicznego na 2023 rok. Dalsze tego typu działania Zarządu JSW S.A. doprowadzą do poważnego konfliktu w ramach działań podjętych przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. - piszą związkowcy.

Tego samego dnia strona społeczna skierowała pismo do zarządu JSW. Żądają 25 procentowej podwyżki wynagrodzeń poprzez wprowadzenie nowych tabel stawek płac zasadniczych musi obowiązywać od 1 stycznia 2023.

- Oczekujemy odpowiedzi na to żądanie w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenie niniejszego pisma. Brak spełnienia żądania oznacza wszczęcie sporu zbiorowego - informuje w piśmie Reprezentatywne Organizacje Związkowe

Rok temu w JSW płace zostały podniesione o 10 procent. Spółka wypłaciła również górnikom jednorazowe dodatki, które miały zrekompensować straty wynikające z inflacji. 

fot. biuro prasowe JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3