Związkowcy przeciwko zmianie prezesa spółki Tauron Polska Energia

1024px Katowice Business Point

Redakcja

12 czerwca 2020

Związkowcy z Solidarności działającej w spółkach grupy energetycznej Tauron sprzeciwiają się zmianie na stanowisku jej prezesa. W środę rada nadzorcza Tauronu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne, mające wyłonić zarząd spółki na kolejną kadencję. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 19 czerwca.

Od jesieni 2016 r. zarządem firmy Tauron Polska Energia, będącej dominującą spółką w Grupie Tauron, kieruje Filip Grzegorczyk. W listach skierowanych w piątek do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, związkowcy z "S" dobrze ocenili jego pracę.

"Prezes zarządu Tauron Polska Energia od wielu lat sprawnie zarządza całą grupą energetyczną. W zarządzanej przez niego Grupie dobrze funkcjonuje dialog społeczny, dzięki czemu w wielu obszarach można było rozpocząć wdrożenie niełatwych działań naprawczych. W efekcie odpowiedzialnych decyzji na szczeblu grupy, można dziś mówić wreszcie o perspektywie dobrych wyników. Pomimo wielu wyzwań i trudności, szczególnie tych, które są skutkiem globalnej pandemii, wciąż realizowane są kluczowe dla przyszłości grupy inwestycje" - napisał szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik.

Listy w tej sprawie skierowali w piątek także związkowcy z "S" działającej w trzech spółkach grupy: Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie oraz Tauron Serwis, a także związek Kadra ze spółki wydobywczej. W swoich pismach związkowcy proszę o zaniechanie zmiany na stanowisku prezesa Tauronu.

"W obecnej sytuacji ekonomicznej i społecznej prowadzenie polityki personalnej w oparciu o zmiany w strukturach zarządu Tauron Polska Energia może spowodować niekontrolowany wybuch niezadowolenia oraz niepokój społeczny i poczucie braku stabilizacji. Deklarując pełną współpracę przy pokonywaniu przez naszą firmę trudności w tym bardzo trudnym okresie dla polskiej gospodarki, liczymy na zrozumienie i wsparcie. Jako przedstawiciele największej organizacji związkowej jesteśmy zawsze skłonni do konstruktywnego dialogu na rzecz ustabilizowania sytuacji w Tauron Polska Energia" - czytamy w liście.

O komentarz do wystąpień związkowców PAP zwróciła się do służb prasowych Ministerstwa Aktywów Państwowych - do czasu nadania depeszy resort nie odniósł się do sprawy.

Ogłoszony w środę konkurs ma wyłonić prezesa spółki oraz trzech wiceprezesów: ds. finansów, ds. operacyjnych oraz ds. zarządzania majątkiem.

"Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji na poszczególnych stanowiskach w zarządzie spółki. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne" - podano w ogłoszeniu, zamieszczonym na stronie internetowej spółki.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się do 23 czerwca br. w zamiejscowym biurze spółki w Warszawie lub w innym wskazanym miejscu.

Obecnie zarząd Tauronu pracuje w trzyosobowym składzie. Oprócz prezesa Filipa Grzegorczyka, zarządzającego spółką od listopada 2016 roku, zarząd tworzą: odpowiedzialny za finanse Marek Wadowski oraz wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

W kończącej się kadencji zarządu Tauron ogłosił nową strategię, opartą na koncepcji tzw. zielonego zwrotu - zakłada ona zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do blisko 30 proc. w roku 2025 i ponad 65 proc. w roku 2030. Planowane są m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Dziś moce wytwórcze Tauronu oparte są głównie o węgiel kamienny.

W ostatnich dniach do rady nadzorczej spółki Tauron Polska Energia powołana została Barbara Piontek - wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ekonomistka, profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Według doniesień prasowych, może ona być wśród kandydatów do nowego zarządu energetycznej spółki.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł i zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników.

Grupa dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych - jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, a także drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.(PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 12.2µg/m3