Cieszyn chce przypomnieć o swoich tramwajach - remontuje ulicę

1280px Cieszyn Rynek B

Redakcja

12 czerwca 2020

Cieszyn upamiętni tramwaje, które kursowały w mieście 100 lat temu. Zamierza stworzyć szlak turystyczny, który przebiegnie po części dawnej trasy. Pierwszym krokiem jest remont głównej ulicy starówki. Po niej niegdyś kursował tramwaj – podał cieszyński magistrat.

Samorząd miasta rozpisał przetarg na wykonanie remontu ulicy Głębokiej, której długość wynosi 400 m. Wiedzie ona od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. To główny deptak miejski. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Cieszyński magistrat skłonny jest przeznaczyć na realizację zadania 4,95 mln zł. Oferty opiewają na 4,77 mln zł oraz 4,98 mln zł.

Wykonawca, z którym samorząd podpisze umowę, będzie miał czas na realizację do końca maja przyszłego roku. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę i remont jezdni oraz chodników, rozbudowę i przebudowę infrastruktury podziemnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi, w tym głównie kanalizacji deszczowej, a także przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego. „W obrębie pasa drogowego umieszczone zostaną elementy i obiekty małej architektury miejskiej” – podał komunalny Miejski Zarząd Dróg w dokumentacji przetargowej.

Po zakończeniu realizacji zadania powstać mają elementy upamiętniające trasę tramwaju. Zlokalizowane miałyby być po polskiej i czeskiej stronie miasta. W Cieszynie miałaby to być szyna wkomponowana w nawierzchnię. Wyróżnione zostałyby miejsca, w których znajdowały się przystanki. Przebudowany miałby zostać budynek, który przed wejściem Polski do strefy Schengen zajmowali pogranicznicy. Obecnie szpeci on okolice. Wyremontowany zostałby też główny rynek miejski.

„Realizacja II etapu po stronie polskiej i czeskiej ostatecznie ustalona zostanie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE. (…) Ze względu na znaczne opóźnienie podpisania, co (…) ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca br., być może także termin zakończenia całego projektu - przewidywany na czerwiec 2022 r. - zostanie przesunięty” – powiedziała rzecznik burmistrza Cieszyna Katarzyna Koczwara.

Wysokość dotacji do realizacji drugiego etapu szacowana jest na ok. 6,6 mln zł w przypadku Cieszyna, a także ok. 1,8 mln zł Czeskiego Cieszyna. Całkowity koszt inwestycji miałby wynieść ok. 24 mln zł.

Trasa tramwajowa powstała w Cieszynie w 1911 r. Liczyła niespełna 1,8 km. Łączyła historyczne centrum miasta z jego zachodnią częścią, położoną za rzeką Olzą (obecnie Czeski Cieszyn). Trasa wiodła od dzisiejszej ulicy Bielskiej przez Rynek i ulicę Głęboką, a następnie przez most na Olzie, główną ulicę współczesnego Czeskiego Cieszyna aż do dworca kolejowego. Linia istniała jeszcze po 1920 r., w którym miasto zostało podzielone miedzy Polskę i Czechosłowację, choć kontrola graniczna uniemożliwiała utrzymanie płynności. Zlikwidowano ją w 1921 r.

Dwa lata temu Cieszyn i Czeski Cieszyn przeanalizowały wspólnie możliwość przywrócenia tramwaju. Badania to wykluczyły. Renata Karpińska z cieszyńskiego magistratu tłumaczyła wówczas, że byłoby to zbyt kosztowne i trudne technicznie. Zdecydowano wówczas, że tramwaje zostaną jednak przypomniane. (PAP)

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.2µg/m3 PM2.5: 18.0µg/m3