Zmowa przewoźników w przetargu ZTM? UOKiK prowadzi postępowanie wyjaśniające

Electric bus autobus elektryczny 2020 pkm katowice 12
Kastelik

Szymon Kastelik

22 lipca, 2022

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające, które ma odpowiedzieć na pytanie: czy świadczenie usług przewozów autobusowych w ramach komunikacji miejskiej na Śląsku odbywa się z naruszeniem prawa konkurencji? UOKIK podejrzewa, że doszło do zmowy przetargowej.

Z informacji UOKiK wynika, że ośmiu przedsiębiorców zajmujących się przewozami autobusowymi w ramach komunikacji miejskiej mogli z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. -  Potencjalne porozumienie dotyczyło postępowań przetargowych na świadczenie usług autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląskiej organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach. W szczególności chodzi o przetarg ogłoszony 27 lipca 2021 r., dotyczący wykonywania przewozów autobusowych na terenie całej aglomeracji w latach 2022-2029. Łączna wartość zamówienia przekraczała 1,3 mld zł - informuje urząd.

Pracownicy UOKiK w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach przedsiębiorców.

- Podejrzewamy zawarcie zmowy przetargowej, dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające i zleciłem przeszukania, które za zgodą sądu przeprowadzili pracownicy Urzędu przy wsparciu funkcjonariuszy Policji. Obecnie analizujemy zebrany materiał dowodowy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 25.6µg/m3 PM2.5: 21.4µg/m3