Zmiana polityki parkingowej w Katowicach. Sprawdź szczegóły

Zmiana polityki parkingowej w Katowicach fot Dariusz Czapla

Redakcja

23 maja, 2023

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie w Katowicach oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic – to niektóre ze zmian, które mają zostać wprowadzone w mieście w ramach zmiany polityki parkingowej.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i Strefa Płatnego Parkowania

Podstawową zmianą jest rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Dzięki temu krokowi powstaną: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Pozwoli to znacząco ograniczyć napływ pojazdów spoza Katowic, które w dzisiaj funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania stanowią 57% procent.

Jeżeli Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę w tej sprawie to opłaty będą kształtowały się następująco:

Strefa Płatnego Parkowania:

 • Opłaty od poniedziałku do piątku
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki:

 • 2 zł – za postój do 30 minut
 • 4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania:

 • Opłaty od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od pracy)
 • Godziny obowiązywania opłat – od 7.00 do 17.00

Stawki:

 • 3 zł – za postój do 30 minut
 • 6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny
 • 7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju
 • 8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju
 • 6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju
- Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców wprowadzona zostanie możliwość parkowania do 30 minut dla szybkiego załatwienia spraw. Wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu – podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.
Strefa Płatneg Parkowania w Katowicach

Parkingowa karta mieszkańca

Wprowadzona zostanie także „Parkingowa karta mieszkańca”. Jej najważniejsze założenia to:

 • Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana na pobyt stały w ŚSPP lub SPP i jest właścicielem pojazdu lub posiada inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.
 • Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych, położonych w całej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub całej Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy dla której została wydana). Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach.
 • Opłaty abonamentowe będzie można wnosić miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. Sprzedaż abonamentów rozpocznie się w IV kwartale tego roku i zostanie poprzedzona szeroką akcją informacyjną, by wszyscy chętni mogli je nabyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

E-kontrola

Wzorem innych miast (m.in. Warszawy czy Gdyni), w Katowicach wprowadzona zostanie e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi, specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te skanować będą tablice zaparkowanych samochodów i weryfikować z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę.

- Zmieni się również sposób naliczania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już „za wycieraczką” samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. Będzie miał natomiast możliwość sprawdzenia na specjalnej stronie internetowej, prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), czy nie została naliczona opłata dodatkowa. W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM, przy czym mechanizm nakładania opłat dodatkowych będzie jednolity w obydwu przypadkach – tłumaczy Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Kiedy zmienione opłaty zaczną być pobierane?

Zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe, których celem jest przystosowanie oznakowania drogowego oraz zakup infrastruktury do przeprowadzenia e-kontroli. Do czasu wejścia w życie proponowanych rozwiązań są one wyłączone i nie ma możliwości uiszczania w nich opłaty parkingowej. W czerwcu projekt uchwały dotyczący zmian w polityce parkingowej trafi pod obrady radnych Rady Miasta Katowice. Po przegłosowaniu trafi do nadzoru prawnego Wojewody, którego zadaniem jest stwierdzenie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadzór prawny Wojewody nie wniesie uwag, przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z harmonogramem stanie się to w czwartym kwartale tego roku.


powiązane artykuły:

automatyczny parking na tylnej mariackiej
Wiadomości 14 grudnia, 2022

Montaż automatycznego parkingu wielopoziomowego na ulicy Tylnej Mariackiej wchodzi w kolejny etap

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 34.1µg/m3 PM2.5: 27.1µg/m3