Zmiana organizacji ruchu na Krakowskiej i Towarowej w Mysłowicach

Aaf928e96d6b0af2d8398bc72400fe25 2000x1465

Redakcja

7 września, 2022

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi w dniu 7 września 2022 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu na ulicach Krakowskiej i Towarowej w Mysłowicach.

Jak informuje Urząd Miasta Mysłowice, ruch pojazdów w ciągu ul. Krakowskiej od granicy z miastem Sosnowiec (dotychczasowy prawy pas) zostanie ograniczony do pasa środkowego w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości przystanku autobusowego Mysłowice – Kościół.
Dalsza komunikacja ulicą Krakowską przebiegać będzie w kierunku ul. Szymanowskiego (lewoskręt) oraz do skrzyżowania z ul. Katowicką (ruch na wprost).
Ponadto ulegnie zmianie ruch drogowy w ciągu ul. Towarowej w kierunku miasta Katowice (prawoskręt).
Z uwagi na wyłączenie części prawego pasa ul. Towarowej na długości 100 metrów od skrzyżowania z ul. Krakowską, komunikacja na tym odcinku odbywać się będzie wyłącznie wyremontowanym, lewym pasem ul. Towarowej.
Szczegółowe zmiany ruchu oraz oznakowania drogowego zostały zaprezentowane na mapie dostępnej w galerii:
Kolorem niebieskim oznaczono obszary, w których prowadzone będą prace remontowe, zaś obowiązujące ciągi komunikacji drogowej liniami ciągłymi.

 

Źródło: UM Mysłowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.4µg/m3 PM2.5: 14.9µg/m3