Szpital w Czeladzi zapewni pomoc medyczną poszkodowanym w wojnie Ukraińcom

IMG 0944

Redakcja

7 września 2022

Ponad 30 medyków – wolontariuszy z Fundacji Kanada-Ukraina przyjedzie do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi z misją medycznego wsparcia dla żołnierzy i cywilów dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Główny cel to objęcie specjalistyczną opieką chirurgiczną poszkodowanych w wojnie pacjentów ze złożonymi defektami pourazowymi.

Pierwsi pacjenci trafią do czeladzkiego szpitala już we wrześniu. To m.in. ofiary wybuchów min i postrzałów wymagający skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych.

„To duże przedsięwzięcie, do którego przygotowujemy się od kilku miesięcy. Rozmowy z kanadyjskimi partnerami trwały od marca.  Fundacja poszukiwała na terenie Polski  placówki, która będzie w stanie zabezpieczyć organizowaną przez nią  misję medyczną przez co najmniej rok"– mówi Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji PZZOZ.

"Zadeklarowaliśmy wszelkie potrzebne wsparcie i zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji, by zapoznali się z możliwościami naszego szpitala. Weryfikacja przebiegła pomyślnie, czego efektem jest podpisanie długofalowego porozumienia o współpracy"-dodaje dr Dariusz Jorg.

Na potrzeby Canada Ukraine Surgical Aid Program w szpitalu utworzono dodatkowy oddział. Jego zespół będą tworzyć medycy z Kanady, Polski i Ukrainy.

Do Polski przyjadą m.in.  anestezjolodzy, chirurdzy ortopedyczni, naczyniowi, specjaliści chirurgii głowy i szyi, twarzoczaszki, neurochirurdzy, specjaliści chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń oraz pediatrzy. Lekarzy będzie wspomagać kanadyjska kadra pielęgniarek, farmaceuci, specjaliści IT, a także polsko-ukraińska kadra szpitala w Czeladzi.

„Zapewniamy m.in. lekarzy ortopedów, chirurgów, anestezjologów i internistów, którzy będą zaangażowani w cały proces leczenia od przygotowania pacjenta, poprzez realizację zabiegów aż po opiekę  w okresie pooperacyjnym. Jest także zorganizowana pełna obsada pielęgniarska, farmaceutyczna oraz niezbędna obsługa techniczna i administracyjna"- wymienia lek. Ewa Wiązania-Gacek, dyrektor ds. lecznictwa PZZOZ .

W tym gronie znajdą się także lekarze z Ukrainy, którzy w ostatnim roku podjęli pracę w Czeladzi.

„Dla wszystkich było naturalne, że powinni stanowić część tego zespołu. Z pewnością będą dużym wsparciem dla pacjentów, także w kwestiach pozamedycznych. To osoby, które swobodnie porozumiewają się w języku ukraińskim, polskim i angielskim.  Pomocą psychologiczną zajmie się również pochodząca z Ukrainy specjalistka"– mówi dr Dariusz Jorg. 

Realizowany we współpracy z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Program Pomocy Chirurgicznej Kanada-Ukraina (CUSAP) to odpowiedź na potrzebę zapewnienia długofalowej pomocy pacjentom z wadami pourazowymi i deformacjami.  Fundacja Kanada-Ukraina od 2014 r. zrealizowała 7 misji medycznych w 4 największych miastach Ukrainy. Zespoły chirurgiczne składały się ze specjalistów ochotników z całej Kanady, w tym ze  światowej sławy chirurgów urazowych i rekonstrukcyjnych, anestezjologów i pielęgniarek.

 

IMG 6504

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.0µg/m3 PM2.5: 2.7µg/m3