Zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym zostanie przebudowana

ZUR dron

Redakcja

22 sierpnia, 2023

Kolejny etap przebudowy część układu torowego zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym. Tramwaje Śląskie podpisały już umowę. 

Prace obejmą drugą część układu torowego zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym. Pierwszą część przebudowano w 2015 roku. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Osiem lat temu przebudowana została część frontowa układu torowego na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie Batorym. Teraz podpisano umowę wykonawczą na drugą część (wewnętrzną) torów w zajezdni. To ostatni projekt w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”. 

Inwestycję wykona KZN Rail Sp. z o.o. z Krakowa.  Umowa zakłada, że generalny wykonawca ma 8 miesięcy na zrealizowanie wszystkich prac. Wartość to ok. 7,6 mln zł netto (tj. ok. 9,35 mln zł brutto). Realizacja robót będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż 1.10.2023 r. Zamawiający określił także maksymalny dopuszczalny 4-miesięczny okres wyłączenia z ruchu tramwajowego terenu budowy.

To nie będzie łatwy czas dla funkcjonowania Zakładu Usługowo Remontowego, na szczęście jednak prace obejmą wewnętrzną część zakładu, więc przynajmniej częściowo będzie łatwiej niż 8 lat temu. Zakres realizacji zadania jest jednak tym razem szerszy, wymaga dużej liczby komponentów torowych, jak rozjazdy, krzyżownice, zwrotnice itp. elementy. Ważne jest, by generalny wykonawca zgromadził niezbędny materiał zanim przystąpi do prac mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przebudowa obejmie układ torowy i torowo-drogowy o długości ok. 700 mtp, w tym przebudowę torów tramwajowych z zastosowaniem technologii bezpodsypkowej i podsypkowej, zabudowę konstrukcji torowiska w systemie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej z odzysku, zabudowę sytemu smarowania szyn, zabudowę rozjazdów wraz z systemem ich ogrzewania, zabudowę połączeń międzytokowych i międzytorowych, przebudowę chodników i drogi wzdłuż hali ZUR. Zakres obejmuje również przebudowę kabli zasilających, powrotnych i sterowniczych, przebudowę i budowę odwodnienia torowiska oraz ewentualną przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

fot. Tramwaje Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.0µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3