Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zaświadczenie, akt pełnomocnictwa, ważne terminy

Wybory do parlamentu europejskiego 2024

Redakcja

22 maja 2024

9 czerwca odbędą się eurowybory. Może w nich zagłosować każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Sprawdź, do kiedy i gdzie załatwić najważniejsze sprawy związane z uczestnictwem w głosowaniu.

  • Zaświadczenia o prawie do głosowania // Zmiana miejsca głosowania

6 czerwca (czwartek) upłynie termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania oraz termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do dowolnie wybranego urzędu gminy. Po wydaniu zaświadczenia jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został wcześniej ujęty. Uwaga – wniosek można złożyć tylko w formie papierowej.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie do urzędu gminy, w której będzie przebywać w dniu wyborów, co skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania. Uwaga – wniosek można złożyć również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

  • Głosowanie przez pełnomocnika

31 maja (piątek) upłynie termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Głosować przez pełnomocnika mogą:

  • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców, w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wymienione formalności nie wymagają opłat!

powiązane artykuły:

Apel do andrzeja dudy w sprawie jezyka slaskiego
Wiadomości 15 maja 2024

W dniu 15 maja odbyła się konferencja prasowa prezydenta miasta Katowic Marcina Krupy i europosła

Senat jezyk slaski
Wiadomości 9 maja 2024

Na środowym posiedzeniu Senat przyjął ustawę o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Za g

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.5µg/m3 PM2.5: 4.1µg/m3