WUG podsumował 2022 rok. Ponad 2000 wypadków w górnictwie

312717974 2379042235612036 4080676923534017238 n
Kastelik

Szymon Kastelik

26 stycznia, 2023

W 2022 roku o 0,3% wzrosła liczba wypadków w polskim górnictwie w porównaniu do 2021 roku. Wyższy Urząd Górniczy podsumował minione 12 miesięcy. Do dwóch największych tragedii doszło w kopalniach JSW: Pniówek i Zofiówka. W obu zdarzeniach życie straciło 19 osób, a 7 osób jest nadal zaginionych (Pniówek). 

W 2022 roku w górnictwie doszło do 2085 wypadków, czyli o 7 wypadków więcej niż rok wcześniej. Wpływ na to miał wzrost liczby zdarzeń w górnictwie węgla kamiennego z 1 773 wypadków zaistniałych w 2021 r. do 1 819 zaistniałych w 2022 r. W pozostałych sektorach wydobywczych odnotowano spadek liczby wypadków.

 • w kopalniach rud miedzi ze 185 wypadków zaistniałych w 2021 r., do 174 zaistniałych w 2022 r.;
 • w górnictwie odkrywkowym z 51 wypadków w 2021 r. do 50 wypadków w 2022 r.;
 • górnictwie otworowym wraz z zakładami wykonującymi roboty geologiczne z 38 wypadków w 2021 r. do 28 wypadków w 2022 r.;
 • pozostałych zakładach górniczych i zakładach z 31 wypadków w 2021 r. do 14 wypadków w 2022 r.

Jak informuje WUG, głównymi przyczynami wypadków ogółem w 2022 r. były:

 • potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (31,9%);
 • uderzenie narzędziami pracy oraz o inne przedmioty (16,9%);
 • spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych, opad skał ze stropu i ociosu lub zawał (16,9%);
 • upadek, stoczenie, obsunięcie się przedmiotów/materiałów (10,5%).

Niestety w 2022 roku odnotowany został wzrost wypadków śmiertelnych i ciężkich. W 2021 roku w polskim górnictwie zginęło 13 osób, a w 2022 roku 30 osób. Powód jest oczywisty: katastrofy w kopalniach Pniówek i Zofiówka. 

W KWK Pniówek po wybuchach metanu zginęło 9 osób, a 7 osób ma status zaginionych. Najprawdopodobniej "akcja ratownicza" może zostać wznowiona w lutym. W kopalni Zofiówka z powodu tąpnięcia i wydzielenia się metanu do wyrobisk zginęło 10 górników. Do wyjaśnienia okoliczności obu zdarzeń powołano specjalne komisje. 

W przypadku katastrofy w Pniówki nadal trwają badania przyczyny i okoliczności zdarzenia. Natomiast komisja w październiku 2022 roku zakończyła pracę dot. wyjaśniania okoliczności tragedii w Zofiówce. - Przyczyną wypadku zbiorowego (10 wypadków śmiertelnych) był wypływ metanu i utworzenie się atmosfery niezdatnej do oddychania oraz dynamiczne oddziaływanie na poszkodowanych skutków tąpnięcia, spowodowanych samoistnym wstrząsem górotworu o energii 4x106 J - czytamy w raporcie.

Warto dodać, że statystyka zmieni się po wznowieniu poszukiwań w KWK Pniówek i prawdopodobnym dotarciu do ratowników i górników, którzy pozostali "na dole". W sumie to 7 osób. 

Jak dodaje WUG, analiza pozostałych wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2022 r. wykazała dominującą rolę „czynnika ludzkiego” i wskazała następujące przyczyny ich zaistnienia:

 • praca pod wpływem alkoholu;
 • nie stosowanie środków ochrony indywidualnej;
 • przebywanie w miejscu niedozwolonym;
 • brak należytego nadzoru przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
 • prowadzenie robót niezgodnie z instrukcją;
 • stosowanie niebezpiecznych metod pracy;
 • zła organizacja pracy;
 • jazda na przenośniku nieprzystosowanym do jazdy ludzi;
 • brak należytej ostrożności.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.1µg/m3