Wręczali łapówki funkcjonariuszom skarbówki. Kolejne zatrzymania w sprawie nielegalnego hazardu

6ea8b34f 04bd 4ce6 bde7 6224762b72b2

Redakcja

29 września, 2023

Zatrzymano kolejne 11 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych. To element całej sprawy dwóch grup zajmujących się organizowaniem na terenie Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia i innych miejscowości nielegalnych gier hazardowych na automatach.

Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotychczas w toku śledztwa prokurator skierował 5 aktów oskarżenia przeciwko 145 osobom. Aktualnie w toku postępowania podejrzanych jest 45 osób. Wśród oskarżonych są m.in. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, którzy mieli przyjmować łapówki.

W sprawie zatrzymano kolejne 11 osób. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się urządzaniem nielegalnych gier hazardowych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz wręczenia funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej zatrudnionym w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach, korzyści majątkowych w zamian za ostrzeganie o planowanych kontrolach lokali.

Dzięki tej "współpracy" organizatorzy hazardu unikali zajmowania maszyn i likwidacji lokali oraz uzyskiwali informacje o sposobach unikania odpowiedzialności karnej.

- Podczas czynności zabezpieczono gotówkę w łącznej kwocie 300 tysięcy złotych oraz mienie ruchome o szacunkowej wartości 150 tysięcy złotych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Krajowa. 

Sąd zastosował wobec wszystkich 11 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo dotyczy dwóch grup działających na terenie województwa śląskiego. Ich struktury były bardzo dobrze zorganizowane i zhierarchizowane. W każdej istniał stały podział zadań i ról pomiędzy poszczególnych członków. Ściśle współpracowały ze skorumpowanymi funkcjonariuszami skarbówki. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.7µg/m3 PM2.5: 24.7µg/m3