Wojewoda unieważnił chorzowskie "lex deweloper" ws. budowy osiedla przy Parku Śląskim

9 WIZUALIZACJA LOT

Redakcja

16 kwietnia 2023

Chorzowscy radni zgodzili się na budowę osiedla przy Parku Śląskim w Chorzowie. Wojewoda śląski unieważnił jednak uchwałę przegłosowaną przez Radę Miasta. Wskazuje na brak uzgodnienia inwestycji z zarządcą drogi publicznej z Katowic. 

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek unieważnił uchwałę przegłosowaną przez chorzowską Radę Miasta ponad miesiąc temu. Sprawa dotyczy wybudowania nowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Targowej w Chorzowie, w sąsiedztwie Parku Śląskiego. Inwestor w tym celu złożył wniosek na mocy tzw. "lex deweloper". 

- Zgodnie z brzmieniem tego przepisu (specustawa mieszkaniowa - przyp. red.), inwestycję mieszkaniową można realizować na terenie który ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną, przy czym minimalna szerokość drogi nie może być mniejsza niż 6 m. Ze wskazanym wyżej przepisem koresponduje art. 7 ust. 14 pkt 3 specustawy mieszkaniowej, który wymaga by Id: CD8345E6-8464-4E75-8D81-709898F40D60 wójt, burmistrz czy prezydent miasta wystąpił o uzgodnienie wniosku z właściwym zarządcą drogi - w zakresie, w jakim projektowana inwestycja przebiega przez nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego, przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego lub powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego. Brak takiego uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej - ul. Bytkowską w Katowicach, uznany został przez organ nadzoru za istotne naruszenie art. 7 ust. 14 pkt 3 specustawy mieszkaniowej, co skutkowało wszczęciem postępowania nadzorczego - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody śląskiego. 

Według decyzji wojewody, Miasto Chorzów nie uzgodnił z zarządcą drogi publicznej – ul. Bytkowskiej w Katowicach zasad korzystania z tej ulicy, która została wskazana jako droga, która będzie realizować obsługę komunikacyjną tej inwestycji. - Uzyskanie uzgodnienia zarządcy drogi publicznej jest tym bardziej ważne, gdyż inwestycja mieszkaniowa, prócz generowania ruchu ponad 1000 samochodów, skutkować będzie również ograniczeniem w sposobie użytkowania pasa drogowego ulicy Bytkowskiej w Katowicach, spowodowanym przebudową/rozbudową skrzyżowania ulicy Bytkowskiej i Targowej oraz budową przyłączy sieci ciepłowniczej i kanalizacji telekomunikacyjnej, znajdujących się w pasie drogowym ul. Bytkowskiej - czytamy dalej w decyzji wojewody.

Tym samym, brak uzgodnienia inwestycji z zarządcą drogi publicznej (ul. Bytkowskiej w Katowicach, czyli z MZUiM w Katowicach) narusza zapisy tzw. "lex deweloper". 

Radni chcą nowego osiedla

W miejscu, gdzie 2006 roku doszło do największej katastrofy budowlanej w powojennej historii Polski (zawalenie dachu hali MTK podczas wystawy gołębi) firma Atal zamierza zbudować tam prawie tysiąc mieszkań.

Przeciwko inwestycji od wielu miesięcy protestują działacze Stowarzyszenia Nasz Park. Dołączyła do nich partia Razem. W ubiegłym tygodniu do Chorzowa przyjechał nawet Adrian Zandberg, który apelował do radnych miasta o zatrzymanie tej inwestycji.

9 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Chorzowie ws. przegłosowania "lex deweloper", który dotyczył inwestycji planowanej przez Atal przy Parku Śląskim. Spotkanie radnych poprzedził protest Naszego Parku i partii Razem przed budynkiem Urzędu Miasta.

Radni zgodzili się na propozycję firmy Atal przy Parku Śląskim. Za głosowało 13 radnych (większość z KO), przeciw było 6 radnych (głównie PiS), i tyle samo osób wstrzymało się od głosu.

Radni, którzy poparli budowę osiedla przy Parku Śląskim wskazują m.in. na problem mieszkaniowy w Chorzowie, uatrakcyjnienie miasta i miejsca, w którym aktualnie prawie niczego nie ma. Prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala opuścił sesję podczas dyskusji.

Przeciwnicy inwestycji przy Parku Śląskim krzyczeli "hańba" po głosowaniu. Zamierzają interweniować u wojewody śląskiego, który może unieważnić przyjętą przez radnych uchwałę.

Co chce zbudować Atal?

Atal od 2018 roku jest właścicielem terenu przy ulicy Targowej, na którym znajdowały się Międzynarodowe Targi Katowickiej, gdzie w 2006 roku doszło do jednej z największych katastrof budowlanych w Polsce po drugiej wojnie światowej.

Jak informuje deweloper, przez ostatnie cztery lata przeprowadził na tym terenie liczne prace obejmujące badania gruntowe, prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i porządkowe, uzbrojenie terenu, a także wzniesienie dwóch budynków usługowych.

Od samego początku przeciwko idei budowy tam osiedla jest stowarzyszenie "Nasz Park", które działa od 2006 roku. "Nasz Park" uważa, że budowa osiedla w tym miejscu zagraża Parku Śląskiemu.

Deweloper wielokrotnie zapewniał, że działka nie wchodzi w skład Parku Śląskiego. Kilka miesięcy temu przedstawił koncepcję budowy "zielonego osiedla" na terenie po MTK. Według inwestora inwestycja ta ma wpasować się w krajobraz sąsiadującego Parku Śląskiego, być ekologiczna oraz zwiększyć powierzchnię terenów zielonych.

- Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole. Zaprezentowany plan zakłada również powstanie nowoczesnej publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, ATAL podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne - informuje Atal.

Ponadto deweloper podkreśla, że - plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43% powierzchni. Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64%.

fot. mat. Atal

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3