Atal planuje budowę zielonego osiedla na terenie po MTK

9 WIZUALIZACJA LOT
Kastelik

Szymon Kastelik

14 grudnia, 2022

Znany w naszym regionie deweloper Atal S.A. planuje budowę "zielonego osiedla" na terenie po hali MTK. To działka, która sąsiaduje z Parkiem Śląskim.

Atal do 2018 roku jest właścicielem terenu przy ulicy Targowej, na którym znajdowały się Międzynarodowe Targi Katowickiej, gdzie w 2006 roku doszło do jednej z największych katastrof budowlanych w Polsce po drugiej wojnie światowej. 

Jak informuje deweloper, przez ostatnie cztery lata przeprowadził na tym terenie liczne prace obejmujące badania gruntowe, prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i porządkowe, uzbrojenie terenu, a także wzniesienie dwóch budynków usługowych. 

Od samego początku przeciwko idei budowy tam osiedla jest stowarzyszenie "Nasz Park", które działa od 2006 roku. We wrześniu bieżącego roku stowarzyszenie przygotowało petycję do wojewody śląskiego, w celu przekazania do Skarbu Państwa terenów obecnie użytkowanych przez Atal S.A., czyli działki po OPT/MTK. "Nasz Park" uważa, że budowa osiedla w tym miejscu zagraża Parku Śląskiemu. 

Deweloper wielokrotnie zapewniał, że działka nie wchodzi w skład Parku Śląskiego. Teraz przedstawił koncepcję budowy "zielonego osiedla" na terenie po MTK. Według inwestora inwestycja ta ma wpasować się w krajobraz sąsiadującego Parku Śląskiego, być ekologiczna oraz zwiększyć powierzchnię terenów zielonych. 

- Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole. Zaprezentowany plan zakłada również powstanie nowoczesnej publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, ATAL podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne - informuje Atal.

Ponadto deweloper podkreśla, że - plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43% powierzchni. Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64%.

Spółka uruchomiła specjalna stronę internetową, gdzie znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania. Każdy, któremu zależy na dobru Parku Śląskiego może też skontaktować się z inwestorem w tej sprawie. 

- Jesteśmy przekonani, że przeznaczenie, wynikające z aktualnie obowiązującego miejscowego planu, straciło na aktualności dla nieruchomości będącej we władaniu Spółki. Korzystając ze specustawy mieszkaniowej chcemy zdefiniować to miejsce na nowo, nadając mu nowe funkcje i oddając je człowiekowi oraz przyrodzie. Na działaniu w takim trybie dodatkowe korzyści, wynikające z ustaleń z inwestorem, odnieść może także miasto. Mowa tu o budowie nowoczesnej szkoły przez i na koszt dewelopera. Takich korzyści w zwykłej procedurze planistycznej próżno szukaćmówi Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu ATAL.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3