Wiadukty nad DK86 w Katowicach zostaną przebudowane

Caefe05b 0a75 44cc a2e2 c461170c4dd6

Redakcja

20 lipca, 2023

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawcy, który przebuduje wiadukty nad DK86 w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Aktualna infrastruktura ma już 40 lat. 

GDDKiA planuje kompletną przebudowę wiaduktów nad drogą krajową 86 w Katowicach (ul. Bohaterów Monte Cassino). Zastąpią one wyeksploatowane już obiekty, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku. GDDKiA planuje, że nowe wiadukty będą miały po blisko 85 metrów długości i ponad 14 metrów szerokości.

Na oferty potencjalnych wykonawców czeka do 18 sierpnia. - W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zakładamy, że zadanie zrealizowane zostanie dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu przystąpimy do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu. W ramach zadania wykonamy również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy - informuje GDDKiA.

Zarządca drogi zakłada, że przebudowa powinna zakończyć się do 22 miesięcy od daty podpisania umowy. To prawie 2 lata. Jeżeli umowa zostanie zawarta jeszcze w tym roku, to wówczas kierowcy i piesi powinni spodziewać się utrudnień nawet do końca 2025 roku. 

fot. GDDKiA

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.5µg/m3 PM2.5: 6.8µg/m3