Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
24 °C
AAA

Śląski Związek Gmin i Powiatów zabrał głos w sprawie podwyżek cen prądu i gazu

Wiadomości
Zdjęcie: Śląski Związek Gmin i Powiatów
Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wydało w minionym tygodniu dwa stanowiska - w sprawie sytuacji na rynku paliw i energii z perspektywy odbiorców, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, a także wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

Jak czytamy w pierwszym ze stanowisk, "Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją na rynku paliw i energii, a szczególnie wysokimi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz brakiem stanowczej interwencji Państwa, mającej na celu przeciwdziałanie temu zjawisku".

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, występując w imieniu 143 gmin i powiatów województwa śląskiego oraz wszystkich mieszkańców naszego regionu, wnioskuje o podjęcie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych działań mających na celu równoważenie interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych, poprzez odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe dla sektora komunalnego

- czytamy w treści stanowiska.

Z kolei w stanowisku w spawie wyzwań sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.

W obliczu niespotykanej dotąd skali wyzwań oraz piętrzących się problemów i trudności, z jakimi muszą mierzyć się regiony węglowe z powodu koniecznej transformacji energetycznej, jako reprezentanci 143 gmin i powiatów z terenu województwa śląskiego apelujemy o wdrożenie przedstawionej w marcu br. przez Zarząd naszego Związku koncepcji „Śląskiego Okrągłego Stołu”, który stanowiłby platformę rozmów wszystkich interesariuszy tego procesu. Jednocześnie postulujemy przygotowanie adekwatnych rozwiązań legislacyjnych, odpowiadających na potrzeby diagnozowane przez samorządy lokalne, a zwłaszcza przepisów umożliwiających gminom górniczym nieodpłatne przejęcie terenów pokopalnianych bądź wykupienie ich za symboliczną złotówkę

- informuje śląski związek gmin i powiatów.

Treść stanowiska dostępna tutaj: W sprawie sytuacji na rynku paliw, w sprawie sprawiedliwej transformacji.

W piątek 10 grudnia Rozmowa poranka S24 dotyczyła stanowisk Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Można ją zobaczyć poniżej:


Komentarze