Wędka zamiast ryby. Praca, a nie zasiłek. Fundusz Górnośląski prowadzi nabór na szkolenia dla Ukraińcow

Hand gb0ccb084b 1920

Redakcja

17 sierpnia, 2022

Nowe umiejętności i znajomość języka polskiego zamiast zasiłku - to kolejny program, który ma pomóc uchodźcom z Ukrainy odnaleźć się w naszej rzeczywistości. Fundusz Górnośląski SA prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie pod nazwą Śląskie dla Ukrainy.

Szkolenia adresowane są do pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na szkolenia zawodowe i naukę języka polskiego dla swojej kadry. Przewidziano na ten cel ponad 6,7 miliona złotych. 

W związku z wojną na Ukrainie i licznym przybyciem obywateli tego kraju do województwa śląskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach umożliwił ogłoszenie w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania naboru na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.
Podmiotowy System Finansowania to model finansowania usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych, który umożliwia dofinansowanie do 80 proc. usługi rozwojowej. Reszta to wkład własny przedsiębiorcy. 
Nabór prowadzi Fundusz Górnośląski SA w ramach projektu Dotacje dla MŚP na usługi rozwojowe.

Przedsiębiorca, który złoży wniosek, może uzyskać środki na wzmacnianie następujących kompetencji swoich pracowników:
•    rozwijanie lub nabywanie nowych umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowisku pracy,
•    naukę od podstaw lub doskonalenie języka polskiego. 

Z dofinansowania wyłączone są szkolenia z zakresu tzw. kompetencji miękkich, określanych też mianem osobistych czy personalnych.
Śląskie do Ukrainy dopuszcza możliwość zgłoszenia do udziału w szkoleniach także pracowników, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego (maksymalnie 20 proc.). 
Nabór potrwa do 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej funduszu:
https://www.psf.fgsa.pl/szkolenia-dla-obywateli-ukrainy/

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.9µg/m3 PM2.5: 9.1µg/m3